Mastercam w Polsce
ZALCO wyłączny dystrybutor Mastercam w Polsce

Art


art

Mastercam Art jest dodatkiem do Mastercam Mill 3D lub Mastercam Router. Program łatwo i efektywnie
zamienia płaskie rysunki w przestrzenne kształty. Stanowi bardzo dobre połączenie artystycznego kształtowania z efektywną obróbką. Na podstawie zdjęcia, mapy bitowej lub dowolnego rysunku 2D Mastercam Art nadaje głębię zgodnie
ze wskazówkami użytkownika. Bardzo złożone kształty powstają w kilka chwil bez stawiania użytkownikowi konwencjonalnych wymagań dokładnościowych czy wymiarowych. Najpierw wyobraźnia i swoboda projektowania, potem technika Mastercam Art dostosuje model potrzeb projektanta i zapewni efektywne jego wykonanie technologowi (zgodnie z oczekiwaniami klienta).

artartart artartart