Mastercam w Polsce
ZALCO wyłączny dystrybutor Mastercam w Polsce

Port Expert


Moduł specjalistyczny obróbki wieloosiowej symultanicznej (ciągłej) stworzony do szybkiego programowaniu obróbek technologicznych przeznaczonych do dolotów powierza w silnikach.

port expert
  • Znacząco skraca czas potrzebny do stworzenia kompleksowej obróbki zgrubnej i wykończeniowej całego dolotu powietrza
  • Specjalistyczne technologie obróbkowe z przeznaczeniem do dolotów powietrza
  • Automatyczna technologia obróbkowa
  • Obróbka zgrubna i wykończeniowa
  • Pełna symulacja obróbkowa
  • Symulacja maszyny
port expertport expertport expert