Mastercam w Polsce
ZALCO wyłączny dystrybutor Mastercam w Polsce

Router


Produkt firmy CNC Software do projektowania i obróbki na frezarkach typu Router. Mastercam Router jest dostępny w trzech wersjach:

router router router router router

ENTRY ROUTER Zawiera wszystkie funkcje Mastercam Mill 2D oraz:

 • tworzenie i wymiarowanie modeli drutowych 3D;
 • edycja i analiza modeli;
 • zapis/odczyt danych z formatów - IGES, DXF, SAT, STL, Parasolid i wielu innych;
 • obróbka kieszeni, wiercenie, i cięcie kształtowe 2,5 osi;
 • pełne powiązanie modelu (asocjatywność) z opracowaną technologią, torem narzędzia
  i opisem technicznym;
ROUTER Zawiera wszystkie funkcje Mastercam Mill oraz:
 • import danych z plików rastrowych, PostScript i zamianę na zapis wektorowy;
 • rozkładanie modeli na arkuszach (wersja standardowa);
 • zautomatyzowane tworzenie drzwi;
 • cięcie kształtowe, przecinanie i okrawanie 3D;
 • pozostawianie "mostków technologicznych";
 • symulacja drogi narzędzia;
 • optymalizacja posuwu;
 • obróbka konturowaniem, kieszeniowaniem i wierceniem (także głowicami wielo narzędziowymi);
 • opcjonalnie może zawierać moduły:
  • Engraving - grawerowanie;
  • AdwancedNesting - zaawansowane automatyczne rozmieszczanie modeli na arkuszach;
  • Solids - tworzenie, modyfikacja i analiza modeli bryłowych;
  • Design - modelowanie powierzchniowe;
  • Curve5ax/Drill5ax - wybrane obróbki do 5 osi.
ROUTER 3D Zawiera wszystkie funkcje Mastercam Mill 3D oraz:
 • wybrane metody obróbki zgrubnej kieszeniowaniem i wykańczającej równoległej
  modeli wielo powierzchniowych;
 • 3 osiową (+ 2 osie indeksowane) wszechstronną obróbkę zgrubną i wykańczającą
  modeli wielo powierzchniowych;
 • obróbkę pozostałości po poprzedniej operacji;
 • cięcie kształtowe, przecinanie i okrawanie;
 • Opcjonalnie może zawierać moduły
  • Engraving - grawerowanie;
  • AdwancedNesting - zaawansowane automatyczne rozmieszczanie modeli na arkuszach;
  • Solids - tworzenie, modyfikacja i analiza modeli bryłowych;
Mastercam Router 3D posiada ponadto szereg specjalnych funkcji: Engraving Opcja pozwalająca uzyskać efekt klasycznego ręcznego rzeźbienia na obrabiarce CNC. Ostre wewnętrzne kąty uzyskiwane w obróbce wykańczającej, krótkie krawędzie w prosty sposób są osiągalne przy u życiu tradycyjnej obrabiarki. Mastercam Engraving daje szeroki wybór możliwości:
 • Chisel - dłutowanie;
 • Emboss/Rought - efekt płaskorzeźby;
 • Chisel/Emboss/Rought - połączenie dłutowania i płaskorzeźby;
 • Emboss/Rought/Reverse - efekt odwróconej płaskorzeźby;
 • grawerowanie geometrii importowanej z plików - .BMP, .GIF, .TIF, .PCX, .EPS i wielu innych;
 • grawerowanie liter, także TrueType®;
 • Efekt wklęsły/wypukły (embossing);
 • obróbka rowków z różnymi kątami wewnętrznymi;
 • Engraveremachining - automatyczne wykrywanie i obróbka obszarów detalu, które nie mogły być obrobione ze względu na zastosowanie narzędzia o większej średnicy;
 • utrzymywanie stałej wydajności objętościowej skrawania pomimo zmieniającego się obciążenia narzędzia;
Advanced Nesting Zawiera opcję TrueShape która pozwala rozkładać na powierzchni arkusza modeli o złożonych kształtach, tak aby optymalnie wykorzystać materiał wyjściowy. Opcja zawiera:
 • zaawansowane automatyczne rozmieszczanie modeli;
 • definiowanie rodzaju arkusza;
 • wypełnianie arkusza modelami tak aby osiągnąć jak najmniej odpadów;
 • definiowanie minimalnej ilości modeli;
 • określanie priorytetów dal różnych części jednocześnie rozmieszczanych na tym samym arkuszu;
 • łączenie modeli o określonej orientacji w zestawy;
 • zapis strategii rozmieszczenia elementów do biblioteki;
 • zapis do biblioteki arkusza po obróbce;
 • pełna kontrola nad wzajemnym rozmieszczeniem modeli i odległością od krawędzi arkusza;
 • import plików DXF;
 • automatyczne oddzielenie modeli o różnym kształcie na poszczególne warstwy rysunku;
 • automatyczne lub ręczne wskazywanie punktów umiejscowienia mostków technologicznych;