Mastercam w Polsce
ZALCO wyłączny dystrybutor Mastercam w Polsce

Mastercam dla SolidWorks


solidworks solidworks

Mastercam® dla SolidWorks®, to połączenie dwóch najbardziej rozpowszechnionych i używanych
na świecie programów CAM i CAD. Teraz możesz projektować oraz tworzyć technologie obróbkowe bezpośrednio w środowisku SolidWorks’a. Zaimplementowane strategie obróbkowe w SolidWorksie pochodzą bezpośrednio z systemu Mastercam. Mastercam dla SolidWorks jest instalowany jako dodatek „Add-In” dla SolidWorksa i wykorzystuje jego środowisko do modelowania, importowania, zmian projektowych, itd. Użytkownik SolidWorks potrzebuje,
więc tylko kilku wskazówek, aby programować obrabiarki CNC z jakością gwarantowaną przez Mastercam. Konstruktor a teraz także technolog szybko doceni łatwość z jaką ma dostęp do wszystkich parametrów projektowanej ścieżki narzędzia w każdym punkcie procesu projektowania obróbki.
Asocjatywność, czyli powiązanie zmian modelu CAD z automatyczną aktualizacją technologii jest tutaj zachowana w najwyższym stopniu. Posiadając wersję indywidualną programu Mastercam X9 program Mastercam dla SolidWorksa można uruchomić bezpłatnie w środowisku SolidWorks. Można także zamówić indywidulaną instalację programu Mastercam dla SolidWorks. Program Mastercam jest certyfikowanym partnerem SolidWorksa. Więcej informacji na stronie: http://www.mcdlasw.pl/