Mastercam w Polsce
ZALCO wyłączny dystrybutor Mastercam w Polsce

Toczenie


Moduł toczenia w programie Mastercam jest dostosowany do potrzeb klientów poprzez dwa poziomy programu. Mastercam LatheEntry obejmuje obróbkę dla 2 osi
i zawiera pełny moduł projektowania. Mastercam Lathe umożliwia wszechstronną obróbkę toczeniem również w osi C, dodatkowo w połączeniu z modułem Mill,
daje możliwość obróbki w osi Y. Inwestycja w dowolny z poziomów jest bezpieczna, ponieważ gdy zajdzie potrzeba rozbudowania systemu, koszt operacji związany
jest tylko z różnicą cen między poszczególnymi pakietami.

Toczenie Toczenie Toczenie Toczenie Toczenie Toczenie Toczenie Toczenie
Pełne powiązanie (asocjatywność) modelu geometrycznego i opracowanej technologii obróbki daje nowe, potężne możliwości wykorzystania wiedzy i doświadczenia technologa. Po utworzeniu danych CAD można je dowolnie modyfikować a tor narzędzia aktualizuje się automatycznie. "Inteligentna" obróbka NC Mastercam'a może być zachowana w bibliotece opracowanych technologii dając możliwość użycia jej w dowolny sposób
w przyszłości. Wystarczy dla nowego modelu pobrać komplet operacji technologicznych z biblioteki
i automatycznie dostosować je do nowych wymagań. Łatwo, szybko i efektywnie. Tak powinno się programować obróbkę NC. Logiczne modelowanie części
 • Łatwe tworzenie geometrii krawędziowej 2D i 3D oraz modeli powierzchniowych i brtłowych.
 • Obszerne narzędzia do analizy i edycji dające pewność precyzji modelu.
 • Powiązane (asocjatywne) wymiarowanie dostosowuje się do zmian modelu.
 • Auto kursor ułatwia wskazywanie punktów charakterystycznych konstrukcji.
 • Nowy, definiowany przez użytkownika system orientacji płaszczyzny Widoku, Konstrukcyjnej
  i Narzędzia (WCS) ułatwia pracę z modelem bez konieczności przemieszczania się w przestrzeni 3D. Nowe nastawy są natychmiast uwzględniane w kodzie NC..
 • Wymiana danych w formatach IGES, Parasolid® (Solid Works, Solid Edge), SAT (ACIS solids), AutoCAD® (DWG, DXF™ i Inventor) CADL, STL, VDA i ASCII w standardzie.
  Opcjonalnie: STEP, Catia i Pro-E®
Łatwość użycia
 • Pełne powiązanie modelu CAD i torów narzędzi umożliwia modyfikację danych geometrycznych
  lub parametrów obróbki i natychmiastową, dokładną adaptację torów narzędzi do aktualnych wymiarów modelu.
 • "Szybkie ścieżki" Mastercam'a umożliwiają programowanie obróbki za pomocą kilku kliknięć myszki.
 • Menadżer operacji Mastercam'a zapamiętuje wszystkie operacje obróbkowe w jednym miejscu. Operacje można szybko tworzyć, edytować i weryfikować tor narzędzia na modelu.
 • Zapis do wspólnej biblioteki operacji technologicznych umożliwia automatyzację przygotowania kolejnych obróbek. Przykładowo, raz przygotowując toczenie zgrubne i wykańczające można tę strategię wykorzystać ponownie w innym modelu poprzez import operacji z biblioteki i automatyczne dostosowanie ich do nowej geometrii.
 • Automatyczne wyświetlanie właściwych do obróbki narzędzi w oparciu o bazy danych.
Zaawansowane programowanie toczenia
 • Dynamiczne przesunięcie punktu startowego obróbki w dowolne miejsce na modelu za pomocą kliknięcia.
 • "Inteligentne" toczenie zgrubne wewnętrzne i zewnętrzne z uwzględnieniem rzeczywistych wymiarów przygotówki.
 • Optymalizowane planowanie z użyciem zgrubnych i wykańczających przejść.
 • Toczenie wykańczające konturu.
 • Automatyczne tworzenie przejścia wykańczającego tym samym narzędziem po obróbce zgrubnej.
 • Automatyczne załamywanie naroży podczas przejść wykańczających bez potrzeby modyfikacji modelu.
 • Ustawianie posuwu w zależności od oczekiwanej jakości powierzchni po obróbce wykańczającej.
 • Toczenie rowków pod dowolnym kątem z wieloma głębokościami i szerokościami rowkowania.
 • Toczenie rowków w punktach bez potrzeby tworzenia ich opisu geometrycznego.
 • Proste definiowanie dla rowków głębokości, szerokości, kątów pochylenia ścian, promienia naroży
  i fazy.
 • Pomijanie rowków i wgłębień podczas toczenia zgrubnego i wykańczającego bez potrzeby tworzenia dodatkowej geometrii.
 • Kompletne funkcje gwintowania z wielokrotnymi startami, obliczaniem średnic i tabelami gwintów.
 • Wytaczanie, wiercenie i obróbka z punktu do punktu.
 • Automatyczna kontrola podcięć od czoła i z tyłu narzędzia.
 • Analiza uchwytu, przedmiotu obrabianego, podtrzymki i konika.
 • Bezpośrednia obróbka modeli bryłowych (opcjonalnie).
Obróbka toczeniem i frezowaniem w osi Y
 • Kompletne programowanie osi Y w połączeniu z Mastercam Mill.
 • Obróbka konturu na powierzchni czołowej i w poprzek materiału obrabianego.
 • Wiercenie na powierzchni czołowej i poprzecznie do osi obrotu z możliwością sortowania kolejności wykonywania otworów.
 • Automatyczne ustawianie planu narzędzia i planu konstrukcyjnego dla obróbki konturu i operacji wiercenia na powierzchni czołowej i poprzecznie do osi obrotu.
 • Obróbka konturów z użyciem osi C na podstawie geometrii 2D i 3D.
Obszerne biblioteki
 • Bogate biblioteki narzędzi i uchwytów na bazie katalogów firm Sandvik, Kenametal®,
  Iscar i Valenite®.
 • Wartości posuwów i prędkości obrotowych są obliczane automatycznie w oparciu o modyfikowane przez użytkownika biblioteki materiałów i narzędzi.
Pewna weryfikacja toru narzędzia
 • Szybkie sprawdzanie toru narzędzia podczas jego tworzenia z możliwością podglądu przekroju obrabianej części.
 • Podgląd i możliwość zapisu modelu 3D obrabianej części w dowolnym momencie obróbki.
 • Analiza ruchu narzędzia krok po kroku z uwzględnieniem wszystkich istotnych parametrów
  w dowolnym punkcie ścieżki narzędzia.
 • Weryfikacja obróbki na modelu bryłowym.
Praktyczne narzędzia do pełnej kontroli tworzenia programu NC
 • Pełna kontrola nad dojściem (i odejściem) narzędzia do (i od) przedmiotu obrabianego.
 • Szybkie, ręczne przerzucanie części względem osi i modyfikacja przygotówki.
 • Używanie cyklów obróbkowych i podprogramów.
 • Znacząca redukcja wielkości pliku NC poprzez zastosowanie filtra toru narzędzia.
 • Informacja o zdefiniowanym przez użytkownika narzędziu może być zachowana wraz z opisem części w celu ułatwienia jego odszukania w przyszłości.
 • Automatyczne, z możliwością dostosowania do potrzeb użytkownika tworzenie raportu o czasie
  (i innych parametrach) obróbki.
 • Wybór z biblioteki wielu postprocesorów lub możliwość dostosowania wybranego.
Łatwy do nauki i w użyciu
 • Logiczny interfejs użytkownika zapewnia szybkie uzyskanie zamierzonego efektu.
 • Modyfikowane menu ikonowe umożliwia łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji.
 • Interaktywny, kontekstowy i ilustrowany help pozwala na błyskawiczne uzyskanie koniecznych informacji.