Mastercam w Polsce
ZALCO wyłączny dystrybutor Mastercam w Polsce

Nowe strategie obróbki w Mastercam 2019


Obróbka powierzchni kształtowych 3D stanowi zwykle kompromis między jakością powierzchni a liczbą przejść narzędzia. Wysoka gładkość powierzchni obrobionej oznacza dużą liczbę przejść narzędzia podczas frezowania. Mastercam 2019 efektywnie wspiera nowe „owalne” narzędzia (np. EMUGE), posiadające segmenty zarysu o znacznym promieniu zaokrąglenia w stosunku do średnicy freza. Efektem jest radykalne skrócenie czasu obróbki!

MODELOWANIE
Zastosowanie narzędzi typu:
 • Barrel-Shape (frezy baryłkowe)
 • Oval form (frezy owalne)
 • Taper Form (frezy stożkowe)
 • Lens Shape (frezy soczewkowe)
W ogromnym stopniu skraca czas obróbki wykańczającej (kształtującej) wykorzystując znacznie większą średnicę efektywną frezowania (od 1.5 x dla frezów soczewkowych, do nawet 187 razy - dla nowych frezów stożkowych). Polepsza się również jakość powierzchni obrobionej, maleje chropowatość. Obróbka kształtowa frezem stożkowym o średnicy zaledwie D16 daje efekt zbliżony do użycia frezu o średnicy 3000mm (!) Rysunek poniżej przedstawia przykład porównania pracy freza o średnicy D10 kulistego (po lewej) i stożkowego (po prawej). Zmniejszenie liczby przejść narzędzia z prawej strony daje jednocześnie poprawę jakości powierzchni obrabianej. Takie podejście do technologii wymaga zastosowania systemu CAM, który skutecznie będzie kompensował dużą krzywiznę narzędzia. Mastercam 2018 robi to dla obróbek indeksowanych (3 + 2 osie) i ciągłych (5 osi). Przykład: Materiał: P20 Tool Steel/3Cr2Mo/1.2311 Maszyna: Hurco VMX30Ui Narzędzie: EMUGE Circle Segment Oval Form 3538L.10085A Parametry skrawania (EMUGE Circle Segment) 6695 RPM; 40ipm/1306mmpm (Vf); 690SFM/210mpm (Vc); .0015”/.038mm FPT (Fz); .008”/0.2mm (Ae); .075”/1.9mm (Ap); Parametry skrawania (EMUGE Hard Cut Ball Endmill) 8602 RPM; 93ipm/2441mmpm (Vf); 885SFM/270mpm CS (Vc); .0027”/.07mm FPT (Fz); .010”/.25mm (Ae); .010”/.25mm (Ap); Łączny czas obróbki frezem kulistym 15 minutes 29 seconds Łączny czas obróbki frezem owalnym (Circle Segment Oval Form) 4 minutes 26 secondsZALCO SP. Z O.O. chroni twoje dane – zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną.Zanim przekażesz nam swoje dane sprawdź:
 • Kto jest Administratorem Twoich danych?
 • W jakim celu zbieramy dane?
 • Jakie są Twoje prawa związane z podaniem danych?
 • Kto przetwarza Twoje dane, które nam przekażesz?
Kto jest administratorem Twoich danych?
Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Zalco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bażancia 43, 02-892 Warszawa, KRS 0000169376 (zwana dalej „Administratorem”).

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane i jaka jest tego podstawa prawna?
Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie po uzyskaniu od Ciebie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie (artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane będziemy przetwarzać do realizacji naszych celów, tj. realizacji umowy sprzedaży i usług, (artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO), w celu oferowania przez nas naszych produktów i usług (marketing bezpośredni, artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w celu analitycznym i statystycznym (artykuł 6 ust. 1 lit. f). Udostępnione dane nie będę podlegały profilowaniu.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane będziemy przetwarzać aż do wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Czy możemy udostępnić Twoje dane?
Podane przez Ciebie dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Jak możesz się z nami (czyli Administratorem) skontaktować?
Z Administratorem można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: administrator.danych@zalco.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Jakie prawa Ci przysługują?
Przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania usługi. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych.
Jak możesz korzystać ze swoich praw?
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych, do których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej.

Pliki cookies
 1. Strona internetowa www.zalco.pl korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Zalco. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej Zalco.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej Zalco korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach strony internetowej Zalco stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoich urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu aż je usuniesz.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Zalco.
 8. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej Zalco reklamodawców oraz partnerów.