CIMCO CNC-calc 7

Złożone działania geometryczne w jednej chwili

CIMCO CNC-calc 7 jest w pełni funkcjonalnym rozwiązaniem 2D CAD pracującym w środowisku CIMCO Edit 7. Dodatek ten jest szybkim i efektywnym narzędziem wspomagającym rozwiązywanie działań na złożonych geometriach 2D.
Obliczenia dla programów CNC są zarówno trudne jak i czasochłonne. Programowanie często wymaga przeprowadzania złożonych działań, np. wyliczania punktów przecięcia, czy punktów styczności. W tradycyjny sposób działania te są wykonywane przy pomocy kalkulatora i tablic trygonometrycznych.

CIMCO CNC-calc 7 jest w pełni funkcjonalnym systemem 2D CAD, który dodatkowo generuje ścieżki narzędzi w sposób porównywalny do wiodących systemów CAM. CIMCO CNC-calc 7 działa jako dodatek do CIMCO Edit 7, co w efekcie daje szybkie i atrakcyjne cenowo narzędzie do rozwiązywania działań na złożonych konturach geometrycznych.

Zaprojektowany z myślą o użyteczności i produktywności
CIMCO CNC-calc 7 został zaprojektowany z naciskiem na użyteczność, która pozwala na łatwe i szybkie szkicowanie konturów. Wszechstronna funkcjonalność obejmuje zagadnienia szkicowania zarówno prostych linii poziomych aż do np. okręgu stycznego do 3 punktów. Funkcjonalnośc obejmuje także zaawansowane opcje ucinania konturów czy odsuwania ścieżek lub cykli wiertarskich.

CIMCO CNC-calc 7 importuje pliki AutoCAD DXF i generuje ścieżki narzędzia czy cykle wiertarskie zarówno w kodzie ISO jak i według standardu programowania Heidenhain. Dodatkowe narzędzia umożliwiają automatyczne generowanie konfigurowalnych dojść/wyjść po linii lub łuku.

CIMCO CNC-calc 7 działa wewnątrz CIMCO Edit 7 rozszerzając znacznie funkcjonalnośc tego edytora. Integracja taka umożliwia w prosty sposób podgląd oraz symulację wygenerowanych ścieżek. W ten sposób możemy upewnić się, że program zachowuje się prawidłowo i w ten sposób oszczędzić czas oraz zasoby maszyny.

Jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytania