Wycinanie drutowe

Pełne powiązanie (asocjatywność) modelu geometrycznego i opracowanej technologii obróbki daje nowe, potężne możliwości wykorzystania wiedzy i doświadczenia technologa. Po utworzeniu danych CAD można je dowolnie modyfikować a tor narzędzia aktualizuje się automatycznie. „Inteligentna” obróbka NC Mastercam’a może być zachowana w bibliotece opracowanych technologii dając możliwość użycia jej w dowolny sposób w przyszłości. Wystarczy dla nowego modelu pobrać komplet operacji technologicznych z biblioteki i automatycznie dostosować je do nowych wymagań.

Zalety Systemu

Logiczne modelowanie części

 • Zaawansowane możliwości tworzenia geometrii 2D i 3D.
 • Obszerne narzędzia do edycji modelu.
 • Dynamiczny obrót, przesunięcie i powiększenie w wielokrotnym widoku.
 • Wymiana danych w formatach IGES, Parasolid® (Solid Works, Solid Edge), SAT (ACIS solids),
  AutoCAD® (DWG, DXF i Inventor) CADL, STL, VDA i ASCII w standardzie.
  Opcjonalnie: NX, Catia i Pro-E®.
 • Siatka definiowana przez użytkownika ułatwiająca szczegółowe konstruowanie.
  Określa aktualne położenie płaszczyzny konstrukcyjnej.
 • Analiza pojedynczych punktów, między punktami, kątów i całych obiektów.

Efektywna organizacja strategii obróbki

 • Menadżer operacji Mastercam’a zapamiętuje wszystkie operacje obróbkowe w jednym miejscu. Operacje można szybko tworzyć, edytować i weryfikować tor obróbki na modelu. Można także dowolnie kopiować parametry i tory drutu z jednej operacji do drugiej.
 • Modyfikowane przez użytkownika biblioteki drutów przechowują szereg parametrów związanych z obróbką .
 • Graficzny edytor ścieżki drutu umożliwia modyfikację punkt po punkcie toru obróbki.

Efektywne tworzenie mostków technologicznych

 • Szybkie dodanie mostków technologicznych do dowolnego fragmentu geometrii.
 • Automatycznie tworzenie mostków technologicznych w oparciu o wytyczne użytkownika.
 • Funkcje zapobiegające rozszczepianiu części.
 • Przejścia odcinające mostki technologiczne mogą być wykonane po obróbce każdej części osobno lub po obróbce wszystkich części.
 • Proste tworzenie mostków technologicznych dla konturów otwartych.

Pewna weryfikacja toru narzędzia

 • Podgląd obróbki przygotówki przy pomocy symulacji na modelach bryłowych.
 • Symulacja programu za pomocą funkcji backplot z cieniowaniem.
 • Dynamiczny podgląd wszystkich istotnych informacji o parametrach i operacjach w każdym punkcie toru obróbki.
 • Symulacja backplot pokazująca ruchy XY i UV w różnych kolorach.

Powiązanie geometrii i technologii (asocjatywność)

 • Pełne powiązanie modelu CAD i torów narzędzi umożliwia modyfikację danych lub geometrycznych lub parametrów obróbki i natychmiastową, dokładną adaptację torów narzędzi do aktualnych wymiarów modelu.
 • Zapis do wspólnej biblioteki operacji technologicznych umożliwia automatyzację przygotowania kolejnych obróbek.

Zaawansowane przygotowanie obróbki EDM:

 • Obróbka konturów 2D z prostymi lub pochylonymi ścianami.
 • Usuwanie rdzenia różnymi strategiami.
 • Automatyczna i ręczna synchronizacja obróbki w czterech osiach.
 • Czteroosiowa synchronizacja z użyciem przejść dogładzających i odwrotnych.
 • Czteroosiowa obróbka wykańczająca z uwzględnieniem odchyłki na cięciwie.
 • Programowanie w trybie graficznym z opcjami cięcia prostego i pochylonego.
 • Automatyczne określanie strategii dojścia i odejścia drutu od obrabianego konturu.
 • Obróbka konturów wielu elementów poprzez wskazanie za pomocą okna.
 • Automatyczne wykrywanie maksymalnego kąta pochylenia i przesunięcia UV.
 • Specjalne opcje obróbki naroży gwarantujące ostre krawędzie.
 • Automatyczne zaokrąglanie toru obróbki na narożach.
 • Łatwe programowanie obróbki nowej części za pomocą przesunięcia toru drutu po poprzedniej operacji, bez potrzeby tworzenia nowej geometrii.
 • Modyfikacja parametrów sterujących, typów naroży i kątów pochylenia w każdym punkcie obrabianego konturu.
 • Programowanie oddzielnych, rozbudowanych metod dojścia i odejścia drutu od obrabianego konturu.
 • Stosowanie pochylenia ściany przed lub po zdefiniowaniu obróbki.
 • Dynamiczne przesunięcie punktu startowego obróbki w dowolne miejsce na modelu za pomocą kliknięcia.

Zalety Systemu

Logiczne modelowanie części

 • Zaawansowane możliwości tworzenia geometrii 2D i 3D.
 • Obszerne narzędzia do edycji modelu.
 • Dynamiczny obrót, przesunięcie i powiększenie w wielokrotnym widoku.
 • Wymiana danych w formatach IGES, Parasolid® (Solid Works, Solid Edge), SAT (ACIS solids),
  AutoCAD® (DWG, DXF i Inventor) CADL, STL, VDA i ASCII w standardzie.
  Opcjonalnie: NX, Catia i Pro-E®.
 • Siatka definiowana przez użytkownika ułatwiająca szczegółowe konstruowanie.
  Określa aktualne położenie płaszczyzny konstrukcyjnej.
 • Analiza pojedynczych punktów, między punktami, kątów i całych obiektów.

Efektywna organizacja strategii obróbki

 • Menadżer operacji Mastercam’a zapamiętuje wszystkie operacje obróbkowe w jednym miejscu. Operacje można szybko tworzyć, edytować i weryfikować tor obróbki na modelu. Można także dowolnie kopiować parametry i tory drutu z jednej operacji do drugiej.
 • Modyfikowane przez użytkownika biblioteki drutów przechowują szereg parametrów związanych z obróbką .
 • Graficzny edytor ścieżki drutu umożliwia modyfikację punkt po punkcie toru obróbki.

Efektywne tworzenie mostków technologicznych

 • Szybkie dodanie mostków technologicznych do dowolnego fragmentu geometrii.
 • Automatycznie tworzenie mostków technologicznych w oparciu o wytyczne użytkownika.
 • Funkcje zapobiegające rozszczepianiu części.
 • Przejścia odcinające mostki technologiczne mogą być wykonane po obróbce każdej części osobno lub po obróbce wszystkich części.
 • Proste tworzenie mostków technologicznych dla konturów otwartych.

Pewna weryfikacja toru narzędzia

 • Podgląd obróbki przygotówki przy pomocy symulacji na modelach bryłowych.
 • Symulacja programu za pomocą funkcji backplot z cieniowaniem.
 • Dynamiczny podgląd wszystkich istotnych informacji o parametrach i operacjach w każdym punkcie toru obróbki.
 • Symulacja backplot pokazująca ruchy XY i UV w różnych kolorach.

Powiązanie geometrii i technologii (asocjatywność)

 • Pełne powiązanie modelu CAD i torów narzędzi umożliwia modyfikację danych lub geometrycznych lub parametrów obróbki i natychmiastową, dokładną adaptację torów narzędzi do aktualnych wymiarów modelu.
 • Zapis do wspólnej biblioteki operacji technologicznych umożliwia automatyzację przygotowania kolejnych obróbek.

Zaawansowane przygotowanie obróbki EDM:

 • Obróbka konturów 2D z prostymi lub pochylonymi ścianami.
 • Usuwanie rdzenia różnymi strategiami.
 • Automatyczna i ręczna synchronizacja obróbki w czterech osiach.
 • Czteroosiowa synchronizacja z użyciem przejść dogładzających i odwrotnych.
 • Czteroosiowa obróbka wykańczająca z uwzględnieniem odchyłki na cięciwie.
 • Programowanie w trybie graficznym z opcjami cięcia prostego i pochylonego.
 • Automatyczne określanie strategii dojścia i odejścia drutu od obrabianego konturu.
 • Obróbka konturów wielu elementów poprzez wskazanie za pomocą okna.
 • Automatyczne wykrywanie maksymalnego kąta pochylenia i przesunięcia UV.
 • Specjalne opcje obróbki naroży gwarantujące ostre krawędzie.
 • Automatyczne zaokrąglanie toru obróbki na narożach.
 • Łatwe programowanie obróbki nowej części za pomocą przesunięcia toru drutu po poprzedniej operacji, bez potrzeby tworzenia nowej geometrii.
 • Modyfikacja parametrów sterujących, typów naroży i kątów pochylenia w każdym punkcie obrabianego konturu.
 • Programowanie oddzielnych, rozbudowanych metod dojścia i odejścia drutu od obrabianego konturu.
 • Stosowanie pochylenia ściany przed lub po zdefiniowaniu obróbki.
 • Dynamiczne przesunięcie punktu startowego obróbki w dowolne miejsce na modelu za pomocą kliknięcia.

Jestes zainteresowany subskrybcją lub masz pytania