Frezowanie Mill

Pełne powiązanie (asocjatywność) modelu geometrycznego i opracowanej technologii obróbki daje nowe, potężne możliwości wykorzystania wiedzy i doświadczenia technologa. Po utworzeniu danych CAD można je dowolnie modyfikować a tor narzędzia aktualizuje się automatycznie.

„Inteligentna” obróbka NC Mastercam’a może być zachowana w bibliotece opracowanych technologii dając możliwość użycia jej w dowolny sposób w przyszłości. Wystarczy dla nowego modelu pobrać komplet operacji technologicznych z biblioteki i automatycznie dostosować je do nowych wymagań.

Program w wersji MILL oferuje możliwość obróbki modeli wielopowierzchniowych w zakresie:

 • frezowanie zgrubne- wielopowierzchniowa kieszeń
 • frezowanie wykańczające- wielopowierzchniowe równoległe

Pozostałe strategie obróbkowe mają zastosowanie do pojedynczych powierzchni lub ścian brył.

Zalety Systemu

Logiczne modelowanie części

 • Łatwe tworzenie geometrii krawędziowej 2D i 3D, modeli powierzchniowych typu NURBS i parametrycznych oraz pełne modelowanie bryłowe.
 • Efektywne zaokrąglanie powierzchni ze stałym i zmiennym promieniem.
 • Usuwanie granic cięcia i wypełnianie wyciętych otworów w powierzchniach.
 • Automatyczne tworzenie linii podziału formy.
 • Powiązane (asocjatywne) wymiarowanie dostosowuje się do zmian modelu.
 • Obszerne narzędzia do edycji modeli CAD.
 • Auto kursor ułatwia wskazywanie punktów charakterystycznych konstrukcji.
 • Siatka definiowana przez użytkownika ułatwiająca szczegółowe konstruowanie. Określa aktualne położenie płaszczyzny konstrukcyjnej.
 • Pomiar minimalnego i maksymalnego promienia krzywizny powierzchni i obliczenie pola powierzchni dla pojedynczej i wielu powierzchni.
 • Analiza pojedynczych punktów, między punktami, kątów i całych obiektów.

Startegie obróbki

Szeroki zakres obróbek frezowaniem w 2 i 3 osiach od prostych po bardzo zaawansowane. Mastercam daje możliwości skrócenia przygotowania prawidłowych programów sterujących.

 • Obróbka kieszeniowaniem obejmująca techniki HSM, zig-zag, w jednym kierunku, po spirali (rzeczywistej, archimedesa i morficznej) z opcjonalnymi przejściami wykańczającymi.
 • Obróbka otwartych kieszeni bez potrzeby tworzenia pomocniczej geometrii.
 • Obróbka pozostałości dla kieszeni po użyciu narzędzia o większej średnicy (remachining).
 • Dynamiczne przesunięcie punktu startowego obróbki wykańczającej kieszeni lub obróbki konturowaniem w dowolne miejsce na modelu za pomocą kliknięcia.
 • Automatyczne frezowanie rowków.
 • Wygodna kontrola strategii obróbki kieszeni umożliwia obróbkę stopniowo wielu kieszeni jednocześnie (podczas obróbki elementów cienkościennych) lub kompletną obróbkę pojedynczego obszaru zanim narzędzie przejdzie do obróbki następnego.
 • Planowanie górnej powierzchni przedmiotu lub wyspy.
 • Programowanie oddzielnych metod dojścia i odejścia narzędzia do i od obrabianego konturu podczas konturowania i kieszeniowania.
 • Wybór wielu przejść zgrubnych i wykańczających oraz wielu głębokości obróbki dla dowolnego konturu.
 • Łatwa obróbka konturów 2D i 3D typu parametrycznego i NURBS.
 • Automatyczna identyfikacja i programowanie operacji powiercania.
 • Automatyczne obliczanie głębokości pogłębienia przy wierceniu.
 • Optymalizacja kolejności wierceń otworów.
 • W połączeniu z modułem bryłowym (Solids), Mastercam automatycznie rozpoznaje i programuje obróbkę wierceniem na modelu bryłowym, także z operacjami powiercania.

Różnorodna obróbka zgrubna

Szybkie, efektywne i bardzo wydajne frezowanie uzyskiwane jest dzięki wielu technikom obróbki zgrubnej, jakie oferuje system Mastercam.

 • Obróbka zgrubna modeli złożonych z pojedyńczych powierzchni,
 • Obróbka zgrubna ze stałym krokiem w osi Z konturów i kieszeni.
 • Obróbka zgrubna równoległa lub promieniowa z pełną kontrolą zagłębiania narzędzia podczas jego ruchu w obu kierunkach osi Z
 • Obróbka wgłębna (frez wykonuje ruchy podobnie jak wiertło podczas wiercenia) umożliwia przesuw w płaszczyźnie XY zgodnie ze wzorem użytkownika.

Wszechstronna obróbka wykańczająca

Mastercam dostarcza zestaw narzędzi do projektowania obróbki wykańczającej, który umożliwia wybór najlepszej metody dostosowanej do wymagań użytkownika.

 • Obróbka wykańczająca modeli złożonych z wielu powierzchni, brył lub będących kombinacją brył i powierzchni.
 • Obróbka wykańczająca równoległa dostarcza solidne rozwiązania dla szerokiej gamy projektów.
 • Rzutowanie obróbki 3D zapewnia wysokiej jakości tor ruchu narzędzia podążając za naturalną krzywizną wielu powierzchni lub brył.
 • Obróbka constant scallop pozostawia stałą wysokość nierówności na płaskich lub pochyłych powierzchniach.
 • Obróbka wykańczająca promieniowa tworzy tor narzędzia wychodzący z wybranego punktu, który jest idealny dla obróbki części obrotowych.

Pewna weryfikacja toru narzędzia

 • Podgląd obróbki przygotówki przy pomocy symulacji na modelach bryłowych. Podczas symulacji jest wyświetlane i testowane narzędzie wraz z uchwytem.
 • Symulacja programu za pomocą funkcji backplot wraz z oszacowanie czasu obróbki. Dynamiczny podgląd wszystkich istotnych informacji o narzędziach i operacjach w każdym punkcie ścieżki narzędzia.
 • Szybka weryfikacja 2D toru narzędzia.

Zalety Systemu

Logiczne modelowanie części

 • Łatwe tworzenie geometrii krawędziowej 2D i 3D, modeli powierzchniowych typu NURBS i parametrycznych oraz pełne modelowanie bryłowe.
 • Efektywne zaokrąglanie powierzchni ze stałym i zmiennym promieniem.
 • Usuwanie granic cięcia i wypełnianie wyciętych otworów w powierzchniach.
 • Automatyczne tworzenie linii podziału formy.
 • Powiązane (asocjatywne) wymiarowanie dostosowuje się do zmian modelu.
 • Obszerne narzędzia do edycji modeli CAD.
 • Auto kursor ułatwia wskazywanie punktów charakterystycznych konstrukcji.
 • Siatka definiowana przez użytkownika ułatwiająca szczegółowe konstruowanie. Określa aktualne położenie płaszczyzny konstrukcyjnej.
 • Pomiar minimalnego i maksymalnego promienia krzywizny powierzchni i obliczenie pola powierzchni dla pojedynczej i wielu powierzchni.
 • Analiza pojedynczych punktów, między punktami, kątów i całych obiektów.

Startegie obróbki

Szeroki zakres obróbek frezowaniem w 2 i 3 osiach od prostych po bardzo zaawansowane. Mastercam daje możliwości skrócenia przygotowania prawidłowych programów sterujących.

 • Obróbka kieszeniowaniem obejmująca techniki HSM, zig-zag, w jednym kierunku, po spirali (rzeczywistej, archimedesa i morficznej) z opcjonalnymi przejściami wykańczającymi.
 • Obróbka otwartych kieszeni bez potrzeby tworzenia pomocniczej geometrii.
 • Obróbka pozostałości dla kieszeni po użyciu narzędzia o większej średnicy (remachining).
 • Dynamiczne przesunięcie punktu startowego obróbki wykańczającej kieszeni lub obróbki konturowaniem w dowolne miejsce na modelu za pomocą kliknięcia.
 • Automatyczne frezowanie rowków.
 • Wygodna kontrola strategii obróbki kieszeni umożliwia obróbkę stopniowo wielu kieszeni jednocześnie (podczas obróbki elementów cienkościennych) lub kompletną obróbkę pojedynczego obszaru zanim narzędzie przejdzie do obróbki następnego.
 • Planowanie górnej powierzchni przedmiotu lub wyspy.
 • Programowanie oddzielnych metod dojścia i odejścia narzędzia do i od obrabianego konturu podczas konturowania i kieszeniowania.
 • Wybór wielu przejść zgrubnych i wykańczających oraz wielu głębokości obróbki dla dowolnego konturu.
 • Łatwa obróbka konturów 2D i 3D typu parametrycznego i NURBS.
 • Automatyczna identyfikacja i programowanie operacji powiercania.
 • Automatyczne obliczanie głębokości pogłębienia przy wierceniu.
 • Optymalizacja kolejności wierceń otworów.
 • W połączeniu z modułem bryłowym (Solids), Mastercam automatycznie rozpoznaje i programuje obróbkę wierceniem na modelu bryłowym, także z operacjami powiercania.

Różnorodna obróbka zgrubna

Szybkie, efektywne i bardzo wydajne frezowanie uzyskiwane jest dzięki wielu technikom obróbki zgrubnej, jakie oferuje system Mastercam.

 • Obróbka zgrubna modeli złożonych z pojedyńczych powierzchni,
 • Obróbka zgrubna ze stałym krokiem w osi Z konturów i kieszeni.
 • Obróbka zgrubna równoległa lub promieniowa z pełną kontrolą zagłębiania narzędzia podczas jego ruchu w obu kierunkach osi Z
 • Obróbka wgłębna (frez wykonuje ruchy podobnie jak wiertło podczas wiercenia) umożliwia przesuw w płaszczyźnie XY zgodnie ze wzorem użytkownika.

Wszechstronna obróbka wykańczająca

Mastercam dostarcza zestaw narzędzi do projektowania obróbki wykańczającej, który umożliwia wybór najlepszej metody dostosowanej do wymagań użytkownika.

 • Obróbka wykańczająca modeli złożonych z wielu powierzchni, brył lub będących kombinacją brył i powierzchni.
 • Obróbka wykańczająca równoległa dostarcza solidne rozwiązania dla szerokiej gamy projektów.
 • Rzutowanie obróbki 3D zapewnia wysokiej jakości tor ruchu narzędzia podążając za naturalną krzywizną wielu powierzchni lub brył.
 • Obróbka constant scallop pozostawia stałą wysokość nierówności na płaskich lub pochyłych powierzchniach.
 • Obróbka wykańczająca promieniowa tworzy tor narzędzia wychodzący z wybranego punktu, który jest idealny dla obróbki części obrotowych.

Pewna weryfikacja toru narzędzia

 • Podgląd obróbki przygotówki przy pomocy symulacji na modelach bryłowych. Podczas symulacji jest wyświetlane i testowane narzędzie wraz z uchwytem.
 • Symulacja programu za pomocą funkcji backplot wraz z oszacowanie czasu obróbki. Dynamiczny podgląd wszystkich istotnych informacji o narzędziach i operacjach w każdym punkcie ścieżki narzędzia.
 • Szybka weryfikacja 2D toru narzędzia.

Jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytania