NCSimul – symulacja kodu NC

Jest to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające kontrolę nad procesem produkcyjnym detalu. To innowacyjne oprogramowanie symuluje pracę maszyny CNC, analizuje narzędzia, optymalizuje ścieżki technologiczne oraz umożliwia generowanie kodu na wiele maszyn. Zapewnia to szybką i bezpieczną pracę na hali produkcyjnej.

NCSIMUL Machine jest modułem odwzorowującym posiadane maszyny CNC poprzez model wirtualny na komputerze. Realistyczna symulacja jest zgodna w 100% z tym co wykona fizycznie maszyna, a ponad to moduł umożliwia integracje wszystkich maszyn, narzędzi i parametrów technologicznych.

NCSIMUL Machine jest najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem realistycznej symulacji, weryfikacji i optymalizacji procesu obróbkowego, a algorytm jest oparty o rzeczywiste charakterystyki pracy maszyny.

NCSIMUL Machine weryfikuje program NC według zaawansowanego algorytmu zapewniając analizę i usunięcie błędów przy jednoczesnej wirtualnej symulacji maszyny na komputerze. Produkt można również wykorzystać do szkolenia nowych pracowników, co gwarantuje ciągłość pracy maszyn CNC.

Wyzwania

  • Redukcja czasu spędzonego na analizie programu NC
  • Zapobieganie wystąpienia ryzyka kolizji i złamania narzędzia
  • Optymalizacja parametrów skrawania, a tym samym skrócenie czasu obróbki

Korzyści

  • Skrócenie czasu testowania programu na maszynie
  • Gwarancja optymalnego wykorzystanie narzędzi produkcyjnych
  • Zabezpieczenie osprzętu maszynowego poprzez zapobiegania kolizjom
  • Skrócenie czasu pracy maszyny poprzez optymalizacje G-Code

Jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytania