Modelowanie

Moduł CAD dostępny w standardzie programu Mastercam pozwala na modelowanie oparte o krawędzie, powierzchnie i bryły.
Elementy narysowane w programie lub zaimportowane z innego programu CAD są w każdej chwili dostępne do pełnej edycji. Kilka kliknięć myszą pozwala na dokonanie nawet trudnych zmian w modelu przy wykorzystaniu podstawowych dostępnych funkcji. Można dokonywać dowolnej liczby zmian modelu z bryłowego na powierzchniowy lub łączyć te dwa rodzaje projektowania. Modelowanie bryłowe jest tożsame z modelowaniem w programie SolidWorks.

Zalety Systemu

Modelowanie krawędziowe

 • Bogata technika tworzenia punktów i linii.
 • Wydajne funkcje tworzenia łuków, okręgów, zaokrągleń, także zaokrąglania łańcucha elementów.
 • Funkcje tworzenia splajnów na powierzchniach: rzutowanie krzywych, przecinanie powierzchni, krzywe krawędziowe, „porcjowanie” krzywych i tworzenie linii podziału formy.

Elastyczna edycja geometrii

 • Zmiana szerokości, stylu i koloru globalnie lub pojedynczego elementu
 • Szybka modyfikacja parametrów takich jak długość linii i promień łuku po utworzeniu elementu.
 • Łatwe zaokrąglanie i fazowanie naroży.
 • Wydłużanie linii, łuków, splajnów i powierzchni.
 • Przycinanie pojedynczych i grup powierzchni z możliwością cofnięcia rezultatu.
 • Szybkie przesuwanie, lustrzane odbicie i skalowanie (z równymi lub różnymi współczynnikami w osiach X, Y i Z).
 • Tworzenie obiektów poprzez offset z podaniem dystansu odsunięcia.

Modelowanie powierzchniowe

 • Tworzenie powierzchni parametrycznych i NURBS różnymi metodami.
 • Tworzenie połączeń powierzchni z zaokrąglaniem naroży i przejściami między powierzchniami
 • Błyskawiczne tworzenie płaskich powierzchni na bazie prostokąta lub łańcucha dowolnego kształtu.
 • Tworzenie powierzchni z nieograniczonej liczby konturów poprzecznych.
 • Przycinanie pojedynczych i wielu powierzchni do krzywych, płaszczyzn i powierzchni.
 • Łatwe wydłużanie i podział powierzchni.
 • Efektywne zaokrąglanie powierzchni ze stałym i zmiennym promieniem.
 • Automatyczne tworzenie linii podziału formy.
 • Proste modelowanie typowych kształtów takich jak kostka, sfera, walec, stożek i inne za pomocą
  tzw. Prymitywów 3D.
 • Tworzenie, edycja i swobodne poruszanie realistycznie cieniowanymi modelami powierzchniowymi.

Modelowanie bryłowe

 • Zaawansowane, dostosowane do praktycznego projektowania narzędzie CAD.
 • Szybkie tworzenie brył przy użyciu popularnych technik modelowania- SolidWorks
 • Bogate w parametry instrukcje obrotów, wyciągania, trasowania i wiedzenia konturów.
 • Łatwe tworzenie powłok i elementów cienkościennych.
 • Operacje Bool’a: dodawanie, odejmowanie i obliczanie objętości części wspólnej.
 • Szybkie i efektywne zaokrąglanie i fazowanie.
 • Kreślenie ścian bryły.
 • Tworzenie arkuszy bryłowych, które mogą być modyfikowane (między innymi) jako elementy cienkościenne i powłoki.
 • Cięcie brył jedną powierzchnią lub wieloma powierzchniami przy użyciu funkcji arkusza.
 • Swoboda modelowania bez ograniczeń.
 • Hybrydowe modele wykorzystujące powiązanie brył, powierzchni i krzywych.

Proste tworzenie dokumentacji technicznej

 • Wymiarowanie za pomocą pojedynczego kliknięcia.
 • Zmiana wymiarowanego modelu powoduje automatyczne uaktualnienie się wymiarów.
 • Tworzenie wymiarów poziomych, pionowych, równoległych, od linii bazowej, łańcuchowych, kątowych, średnicowych, promieniowych, rzędnych, względem punktu, oraz tworzenie uwag i odnośników.
 • Dynamiczne przesuwanie uwag z jednoczesną modyfikacją ich parametrów.
 • Wybór z biblioteki linii i sposobu kreskowania.

Zarządzanie danymi

 • Wymiana danych w formatach IGES, Parasolid® (Solid Works, Solid Edge), SAT (ACIS solids),
  AutoCAD® (DWG, DXF™ i Inventor) CADL, STL, VDA i ASCII w standardzie.
  Opcjonalnie: STEP, Catia, Pro-E® i inne.
 • Zapis opisu pliku w celu ułatwienia jego użycia w przyszłości.
 • Podgląd pliku przed jego otwarciem.
 • Opcje wskazywania.
 • Auto kursor ułatwia wskazywanie punktów charakterystycznych konstrukcji.
 • Podświetlenie wskazywanego elementu przy zbliżeniu kursora.
 • Szybki dostęp do przydatnych funkcji poprzez użycie prawego klawisza myszy.
 • Sprytny wybór elementów tworzących łańcuch.
 • Ograniczanie wyboru do elementów z uwzględnieniem ich typu, koloru, warstwy, stylu lub grubości linii.
 • Możliwość dodatkowego grupowania elementów.
 • Wskazywanie elementów wewnątrz, na zewnątrz lub przecięciem (prostokątnego lub w postaci wieloboku) okna wyboru.
 • Siatka definiowana przez użytkownika ułatwiająca szczegółowe konstruowanie. Określa aktualne położenie płaszczyzny konstrukcyjnej.

Analiza geometrii

 • Natychmiastowa informacja dla dowolnego obiektu dotycząca wielkości, położenia, typu i innych parametrów.
 • Pomiar odległości między punktami i kąta między liniami w 2D i 3D.
 • Sprawdzanie integralności modelu powierzchniowego i granic przyciętej powierzchni.
 • Pomiar minimalnego i maksymalnego promienia krzywizny powierzchni
  i obliczenie pola powierzchni dla pojedynczej i wielu powierzchni.
 • Analiza kąta (od pionu) w dowolnym punkcie powierzchni itp.

Zalety Systemu

Modelowanie krawędziowe

 • Bogata technika tworzenia punktów i linii.
 • Wydajne funkcje tworzenia łuków, okręgów, zaokrągleń, także zaokrąglania łańcucha elementów.
 • Funkcje tworzenia splajnów na powierzchniach: rzutowanie krzywych, przecinanie powierzchni, krzywe krawędziowe, „porcjowanie” krzywych i tworzenie linii podziału formy.

Elastyczna edycja geometrii

 • Zmiana szerokości, stylu i koloru globalnie lub pojedynczego elementu
 • Szybka modyfikacja parametrów takich jak długość linii i promień łuku po utworzeniu elementu.
 • Łatwe zaokrąglanie i fazowanie naroży.
 • Wydłużanie linii, łuków, splajnów i powierzchni.
 • Przycinanie pojedynczych i grup powierzchni z możliwością cofnięcia rezultatu.
 • Szybkie przesuwanie, lustrzane odbicie i skalowanie (z równymi lub różnymi współczynnikami w osiach X, Y i Z).
 • Tworzenie obiektów poprzez offset z podaniem dystansu odsunięcia.

Modelowanie powierzchniowe

 • Tworzenie powierzchni parametrycznych i NURBS różnymi metodami.
 • Tworzenie połączeń powierzchni z zaokrąglaniem naroży i przejściami między powierzchniami
 • Błyskawiczne tworzenie płaskich powierzchni na bazie prostokąta lub łańcucha dowolnego kształtu.
 • Tworzenie powierzchni z nieograniczonej liczby konturów poprzecznych.
 • Przycinanie pojedynczych i wielu powierzchni do krzywych, płaszczyzn i powierzchni.
 • Łatwe wydłużanie i podział powierzchni.
 • Efektywne zaokrąglanie powierzchni ze stałym i zmiennym promieniem.
 • Automatyczne tworzenie linii podziału formy.
 • Proste modelowanie typowych kształtów takich jak kostka, sfera, walec, stożek i inne za pomocą
  tzw. Prymitywów 3D.
 • Tworzenie, edycja i swobodne poruszanie realistycznie cieniowanymi modelami powierzchniowymi.

Modelowanie bryłowe

 • Zaawansowane, dostosowane do praktycznego projektowania narzędzie CAD.
 • Szybkie tworzenie brył przy użyciu popularnych technik modelowania- SolidWorks
 • Bogate w parametry instrukcje obrotów, wyciągania, trasowania i wiedzenia konturów.
 • Łatwe tworzenie powłok i elementów cienkościennych.
 • Operacje Bool’a: dodawanie, odejmowanie i obliczanie objętości części wspólnej.
 • Szybkie i efektywne zaokrąglanie i fazowanie.
 • Kreślenie ścian bryły.
 • Tworzenie arkuszy bryłowych, które mogą być modyfikowane (między innymi) jako elementy cienkościenne i powłoki.
 • Cięcie brył jedną powierzchnią lub wieloma powierzchniami przy użyciu funkcji arkusza.
 • Swoboda modelowania bez ograniczeń.
 • Hybrydowe modele wykorzystujące powiązanie brył, powierzchni i krzywych.

Proste tworzenie dokumentacji technicznej

 • Wymiarowanie za pomocą pojedynczego kliknięcia.
 • Zmiana wymiarowanego modelu powoduje automatyczne uaktualnienie się wymiarów.
 • Tworzenie wymiarów poziomych, pionowych, równoległych, od linii bazowej, łańcuchowych, kątowych, średnicowych, promieniowych, rzędnych, względem punktu, oraz tworzenie uwag i odnośników.
 • Dynamiczne przesuwanie uwag z jednoczesną modyfikacją ich parametrów.
 • Wybór z biblioteki linii i sposobu kreskowania.

Zarządzanie danymi

 • Wymiana danych w formatach IGES, Parasolid® (Solid Works, Solid Edge), SAT (ACIS solids),
  AutoCAD® (DWG, DXF™ i Inventor) CADL, STL, VDA i ASCII w standardzie.
  Opcjonalnie: STEP, Catia, Pro-E® i inne.
 • Zapis opisu pliku w celu ułatwienia jego użycia w przyszłości.
 • Podgląd pliku przed jego otwarciem.
 • Opcje wskazywania.
 • Auto kursor ułatwia wskazywanie punktów charakterystycznych konstrukcji.
 • Podświetlenie wskazywanego elementu przy zbliżeniu kursora.
 • Szybki dostęp do przydatnych funkcji poprzez użycie prawego klawisza myszy.
 • Sprytny wybór elementów tworzących łańcuch.
 • Ograniczanie wyboru do elementów z uwzględnieniem ich typu, koloru, warstwy, stylu lub grubości linii.
 • Możliwość dodatkowego grupowania elementów.
 • Wskazywanie elementów wewnątrz, na zewnątrz lub przecięciem (prostokątnego lub w postaci wieloboku) okna wyboru.
 • Siatka definiowana przez użytkownika ułatwiająca szczegółowe konstruowanie. Określa aktualne położenie płaszczyzny konstrukcyjnej.

Analiza geometrii

 • Natychmiastowa informacja dla dowolnego obiektu dotycząca wielkości, położenia, typu i innych parametrów.
 • Pomiar odległości między punktami i kąta między liniami w 2D i 3D.
 • Sprawdzanie integralności modelu powierzchniowego i granic przyciętej powierzchni.
 • Pomiar minimalnego i maksymalnego promienia krzywizny powierzchni
  i obliczenie pola powierzchni dla pojedynczej i wielu powierzchni.
 • Analiza kąta (od pionu) w dowolnym punkcie powierzchni itp.

Jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytania