Modelowanie CAD

Moduł CAD dostępny w standardzie programu Mastercam pozwala na modelowanie oparte o krawędzie, powierzchnie i bryły. Elementy narysowane w programie lub zaimportowane z innego programu CAD są w każdej chwili dostępne do pełnej edycji. Kilka kliknięć myszą pozwala na dokonanie nawet bardzo trudnych zmian w modelu przy wykorzystaniu podstawowych dostępnych funkcji. Można przeprowadzać dowolną liczbę zmian modelu z bryłowego na powierzchniowy lub łączyć te dwa rodzaje modelowania 3D CAD. Modelowanie bryłowe jest tożsame z modelowaniem w programie SolidWorks.

Warto również dodać, że zasadnicze znaczenie w efektywnym użytkowaniu programu Mastercam ma postprocesor. Postprocesory CNC umożliwiają bowiem zamianę opracowanej technologii w formacie uniwersalnym na indywidualny język programowania każdej maszyny CNC. Ponadto program Swiss Expert łączy Mastercam Mill i Mastercam Lathe ze zoptymalizowanym postprocesorem, aby zapewnić niezawodny zestaw narzędzi do programowania części dla szwajcarskich maszyn.

Na czym polega modelowanie 3D CAD?

Modelowanie 3D służy do cyfrowego przedstawiania dowolnych obiektów lub powierzchni za pomocą odpowiedniego oprogramowania do modelowania 3D CAD. Model trójwymiarowy w podstawowej wersji tworzy się z prostych kształtów, takich jak sześciany, prostokąty i trójkąty. Następnie są one przebudowywane, w wyniku czego powstają bardzo złożone projekty. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe okazało się unowocześnienie środowiska programów projektowych. Wprowadzenie modelowania CAD 3D pozwoliło bowiem na wprowadzenie wielu rewolucyjnych zmian.

Rodzaje modelowania CAD w programie Mastercam

Jak wspomnieliśmy na początku, program Mastercam umożliwia modelowanie krawędziowe, modelowanie powierzchniowe oraz modelowanie bryłowe. Wykorzystuje się do tego celu specjalny moduł CAD, który służy do projektowania wspomaganego komputerowo (ang. computer aided design, CAD) za pomocą sprzętu oraz oprogramowania komputerowego. CAD znajduje zastosowanie przede wszystkim w inżynierii mechanicznej, elektrycznej, jak również budowlanej.

Modelowanie krawędziowe wykorzystywane jest podczas tworzenia szkiców pomocniczych. Zanim powstanie określony typ bardziej zaawansowanego modelu, rozpoczyna się od szkicowania jego rzutu na płaszczyźnie. Wówczas przydaje się właśnie modelowanie krawędziowe. Modelowanie bryłowe jest nieocenione przy tworzeniu, animacji, projektowaniu, a także wizualizacji modeli funkcjonalnych. Pozwala bowiem na zobaczenie już od samego początku, jak wygląda i jak działa projekt. Modelowanie powierzchniowe jest łatwiejsze niż modelowanie bryłowe. Wykorzystuje się je głównie w ilustracjach architektonicznych oraz animacjach do gier wideo.

Zalety Systemu

Modelowanie krawędziowe – co to?

Modelowanie krawędziowe opiera się na tworzeniu modeli 3D poprzez podążanie za krawędziami obiektu. Składają się one wyłącznie z punktów, łuków, okręgów, krzywych oraz linii, stąd też obiekt nie jest rozpoznawany jako bryła, ale jako punkty i ich połączenia. Model krawędziowy stanowi zatem reprezentację krawędziową obiektu 3D ze świata rzeczywistego.

Jeśli szukasz odpowiedniego narzędzia do modelowania krawędziowego, zapoznaj się z modułem CAD w naszym programie Mastercam. To najprawdopodobniej najlepszy program CAM CAD dostępny na rynku.

Modelowanie krawędziowe - zalety projektowania w Mastercam

Jakie są zalety modelowania krawędziowego? Poniżej zgromadziliśmy kilka kluczowych założeń tego rodzaju modelowania CAD 3D, które pozwolą Ci je lepiej poznać!

 • Bogata technika tworzenia punktów i linii.
 • Wydajne funkcje tworzenia łuków, okręgów, zaokrągleń, także zaokrąglania łańcucha elementów.
 • Funkcje tworzenia splajnów na powierzchniach: rzutowanie krzywych, przecinanie powierzchni, krzywe krawędziowe, „porcjowanie” krzywych i tworzenie linii podziału formy.

Elastyczna edycja geometrii

 • Zmiana szerokości, stylu i koloru globalnie lub pojedynczego elementu
 • Szybka modyfikacja parametrów takich jak długość linii i promień łuku po utworzeniu elementu.
 • Łatwe zaokrąglanie i fazowanie naroży.
 • Wydłużanie linii, łuków, splajnów i powierzchni.
 • Przycinanie pojedynczych i grup powierzchni z możliwością cofnięcia rezultatu.
 • Szybkie przesuwanie, lustrzane odbicie i skalowanie (z równymi lub różnymi współczynnikami w osiach X, Y i Z).
 • Tworzenie obiektów poprzez offset z podaniem dystansu odsunięcia.

Modelowanie powierzchniowe – co to?

Modelowanie powierzchniowe jest to jedna z metod modelowania 3D CAD, która opisuje geometrię za pomocą jej powierzchni. Wykorzystywane jest w przypadku, gdy kształt powierzchni ma istotne znaczenie. Modelowanie powierzchniowe w Mastercam sprawdzi się przy tworzeniu kształtów, których nie można stworzyć przy wykorzystaniu podstawowych operacji modelowania bryłowego. Ponadto można z niego korzystać podczas tworzenia geometrii referencyjnej.

Szukasz odpowiedniego narzędzia do modelowania powierzchniowego? Poznaj nasz moduł CAD w programie Mastercam. Zapraszamy!

Zalety projektowania powierzchniowego w Mastercam

Jakie są zalety modelowania powierzchniowego? Przedstawiamy kluczowe kwestie związane z tym rodzajem modelowania, które pomogą Ci lepiej się z nim zapoznać!

 • Tworzenie powierzchni parametrycznych i NURBS różnymi metodami.
 • Tworzenie połączeń powierzchni z zaokrąglaniem naroży i przejściami między powierzchniami
 • Błyskawiczne tworzenie płaskich powierzchni na bazie prostokąta lub łańcucha dowolnego kształtu.
 • Tworzenie powierzchni z nieograniczonej liczby konturów poprzecznych.
 • Przycinanie pojedynczych i wielu powierzchni do krzywych, płaszczyzn i powierzchni.
 • Łatwe wydłużanie i podział powierzchni.
 • Efektywne zaokrąglanie powierzchni ze stałym i zmiennym promieniem.
 • Automatyczne tworzenie linii podziału formy.
 • Proste modelowanie typowych kształtów takich jak kostka, sfera, walec, stożek i inne za pomocą
  tzw. Prymitywów 3D.
 • Tworzenie, edycja i swobodne poruszanie realistycznie cieniowanymi modelami powierzchniowymi.

Modelowanie bryłowe w programie CAD

Modelowanie bryłowe zapewnia pełniejszą reprezentację obiektu w porównaniu z modelowaniem powierzchniowym. Przekazuje więcej informacji topologicznych (oprócz informacji geometrycznych), dzięki którym można jednoznacznie przedstawić bryłę.

Modelowanie powierzchniowe a bryłowe

Modelowanie bryłowe oraz modelowanie powierzchniowe są to dwie podstawowe metody modelowania 3D CAD. Modelowanie bryłowe reprezentuje obiekt, opisując jego powierzchnie graniczne i orientację topologiczną w taki sposób, że dla każdego punktu powierzchni można określić, po której stronie leży wnętrze bryły. Z kolei modelowanie powierzchniowe daje wyłącznie geometryczny opis granicy obiektu bez orientacji topologicznej.

Modelowanie bryłowe 3D w Mastercam – zalety

 • Zaawansowane, dostosowane do praktycznego projektowania narzędzie CAD.
 • Szybkie tworzenie brył przy użyciu popularnych technik modelowania- SolidWorks
 • Bogate w parametry instrukcje obrotów, wyciągania, trasowania i wiedzenia konturów.
 • Łatwe tworzenie powłok i elementów cienkościennych.
 • Operacje Bool’a: dodawanie, odejmowanie i obliczanie objętości części wspólnej.
 • Szybkie i efektywne zaokrąglanie i fazowanie.
 • Kreślenie ścian bryły.
 • Tworzenie arkuszy bryłowych, które mogą być modyfikowane (między innymi) jako elementy cienkościenne i powłoki.
 • Cięcie brył jedną powierzchnią lub wieloma powierzchniami przy użyciu funkcji arkusza.
 • Swoboda modelowania bez ograniczeń.
 • Hybrydowe modele wykorzystujące powiązanie brył, powierzchni i krzywych.

Proste tworzenie dokumentacji technicznej

 • Wymiarowanie za pomocą pojedynczego kliknięcia.
 • Zmiana wymiarowanego modelu powoduje automatyczne uaktualnienie się wymiarów.
 • Tworzenie wymiarów poziomych, pionowych, równoległych, od linii bazowej, łańcuchowych, kątowych, średnicowych, promieniowych, rzędnych, względem punktu, oraz tworzenie uwag i odnośników.
 • Dynamiczne przesuwanie uwag z jednoczesną modyfikacją ich parametrów.
 • Wybór z biblioteki linii i sposobu kreskowania.

Zarządzanie danymi

 • Wymiana danych w formatach IGES, Parasolid® (Solid Works, Solid Edge), SAT (ACIS solids),
  AutoCAD® (DWG, DXF™ i Inventor) CADL, STL, VDA i ASCII w standardzie.
  Opcjonalnie: STEP, Catia, Pro-E® i inne.
 • Zapis opisu pliku w celu ułatwienia jego użycia w przyszłości.
 • Podgląd pliku przed jego otwarciem.
 • Opcje wskazywania.
 • Auto kursor ułatwia wskazywanie punktów charakterystycznych konstrukcji.
 • Podświetlenie wskazywanego elementu przy zbliżeniu kursora.
 • Szybki dostęp do przydatnych funkcji poprzez użycie prawego klawisza myszy.
 • Sprytny wybór elementów tworzących łańcuch.
 • Ograniczanie wyboru do elementów z uwzględnieniem ich typu, koloru, warstwy, stylu lub grubości linii.
 • Możliwość dodatkowego grupowania elementów.
 • Wskazywanie elementów wewnątrz, na zewnątrz lub przecięciem (prostokątnego lub w postaci wieloboku) okna wyboru.
 • Siatka definiowana przez użytkownika ułatwiająca szczegółowe konstruowanie. Określa aktualne położenie płaszczyzny konstrukcyjnej.

Analiza geometrii

 • Natychmiastowa informacja dla dowolnego obiektu dotycząca wielkości, położenia, typu i innych parametrów.
 • Pomiar odległości między punktami i kąta między liniami w 2D i 3D.
 • Sprawdzanie integralności modelu powierzchniowego i granic przyciętej powierzchni.
 • Pomiar minimalnego i maksymalnego promienia krzywizny powierzchni
  i obliczenie pola powierzchni dla pojedynczej i wielu powierzchni.
 • Analiza kąta (od pionu) w dowolnym punkcie powierzchni itp.

Zalety Systemu

Modelowanie krawędziowe

 • Bogata technika tworzenia punktów i linii.
 • Wydajne funkcje tworzenia łuków, okręgów, zaokrągleń, także zaokrąglania łańcucha elementów.
 • Funkcje tworzenia splajnów na powierzchniach: rzutowanie krzywych, przecinanie powierzchni, krzywe krawędziowe, „porcjowanie” krzywych i tworzenie linii podziału formy.

Elastyczna edycja geometrii

 • Zmiana szerokości, stylu i koloru globalnie lub pojedynczego elementu
 • Szybka modyfikacja parametrów takich jak długość linii i promień łuku po utworzeniu elementu.
 • Łatwe zaokrąglanie i fazowanie naroży.
 • Wydłużanie linii, łuków, splajnów i powierzchni.
 • Przycinanie pojedynczych i grup powierzchni z możliwością cofnięcia rezultatu.
 • Szybkie przesuwanie, lustrzane odbicie i skalowanie (z równymi lub różnymi współczynnikami w osiach X, Y i Z).
 • Tworzenie obiektów poprzez offset z podaniem dystansu odsunięcia.

Modelowanie powierzchniowe

 • Tworzenie powierzchni parametrycznych i NURBS różnymi metodami.
 • Tworzenie połączeń powierzchni z zaokrąglaniem naroży i przejściami między powierzchniami
 • Błyskawiczne tworzenie płaskich powierzchni na bazie prostokąta lub łańcucha dowolnego kształtu.
 • Tworzenie powierzchni z nieograniczonej liczby konturów poprzecznych.
 • Przycinanie pojedynczych i wielu powierzchni do krzywych, płaszczyzn i powierzchni.
 • Łatwe wydłużanie i podział powierzchni.
 • Efektywne zaokrąglanie powierzchni ze stałym i zmiennym promieniem.
 • Automatyczne tworzenie linii podziału formy.
 • Proste modelowanie typowych kształtów takich jak kostka, sfera, walec, stożek i inne za pomocą
  tzw. Prymitywów 3D.
 • Tworzenie, edycja i swobodne poruszanie realistycznie cieniowanymi modelami powierzchniowymi.

Modelowanie bryłowe

 • Zaawansowane, dostosowane do praktycznego projektowania narzędzie CAD.
 • Szybkie tworzenie brył przy użyciu popularnych technik modelowania- SolidWorks
 • Bogate w parametry instrukcje obrotów, wyciągania, trasowania i wiedzenia konturów.
 • Łatwe tworzenie powłok i elementów cienkościennych.
 • Operacje Bool’a: dodawanie, odejmowanie i obliczanie objętości części wspólnej.
 • Szybkie i efektywne zaokrąglanie i fazowanie.
 • Kreślenie ścian bryły.
 • Tworzenie arkuszy bryłowych, które mogą być modyfikowane (między innymi) jako elementy cienkościenne i powłoki.
 • Cięcie brył jedną powierzchnią lub wieloma powierzchniami przy użyciu funkcji arkusza.
 • Swoboda modelowania bez ograniczeń.
 • Hybrydowe modele wykorzystujące powiązanie brył, powierzchni i krzywych.

Proste tworzenie dokumentacji technicznej

 • Wymiarowanie za pomocą pojedynczego kliknięcia.
 • Zmiana wymiarowanego modelu powoduje automatyczne uaktualnienie się wymiarów.
 • Tworzenie wymiarów poziomych, pionowych, równoległych, od linii bazowej, łańcuchowych, kątowych, średnicowych, promieniowych, rzędnych, względem punktu, oraz tworzenie uwag i odnośników.
 • Dynamiczne przesuwanie uwag z jednoczesną modyfikacją ich parametrów.
 • Wybór z biblioteki linii i sposobu kreskowania.

Zarządzanie danymi

 • Wymiana danych w formatach IGES, Parasolid® (Solid Works, Solid Edge), SAT (ACIS solids),
  AutoCAD® (DWG, DXF™ i Inventor) CADL, STL, VDA i ASCII w standardzie.
  Opcjonalnie: STEP, Catia, Pro-E® i inne.
 • Zapis opisu pliku w celu ułatwienia jego użycia w przyszłości.
 • Podgląd pliku przed jego otwarciem.
 • Opcje wskazywania.
 • Auto kursor ułatwia wskazywanie punktów charakterystycznych konstrukcji.
 • Podświetlenie wskazywanego elementu przy zbliżeniu kursora.
 • Szybki dostęp do przydatnych funkcji poprzez użycie prawego klawisza myszy.
 • Sprytny wybór elementów tworzących łańcuch.
 • Ograniczanie wyboru do elementów z uwzględnieniem ich typu, koloru, warstwy, stylu lub grubości linii.
 • Możliwość dodatkowego grupowania elementów.
 • Wskazywanie elementów wewnątrz, na zewnątrz lub przecięciem (prostokątnego lub w postaci wieloboku) okna wyboru.
 • Siatka definiowana przez użytkownika ułatwiająca szczegółowe konstruowanie. Określa aktualne położenie płaszczyzny konstrukcyjnej.

Analiza geometrii

 • Natychmiastowa informacja dla dowolnego obiektu dotycząca wielkości, położenia, typu i innych parametrów.
 • Pomiar odległości między punktami i kąta między liniami w 2D i 3D.
 • Sprawdzanie integralności modelu powierzchniowego i granic przyciętej powierzchni.
 • Pomiar minimalnego i maksymalnego promienia krzywizny powierzchni
  i obliczenie pola powierzchni dla pojedynczej i wielu powierzchni.
 • Analiza kąta (od pionu) w dowolnym punkcie powierzchni itp.

Jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytania