CIMCO Filter

Skrócony czas obróbki oraz płynne ścieżki narzędzia

CIMCO Filter znacznie skraca czas obróbki zamieniając wielokrotne ruchy liniowe w ruchy po łuku, tworząc w ten sposób bardziej płynne ścieżki narzędzia.

CIMCO Filter konwertuje ruchy liniowe na ruchy po łuku w miejscach, gdzie jest to możliwe dla zadanej tolerancji. Operacja taka ogranicza rozmiar pliku NC o ponad 50%, przy czym nie powoduje żadnych strat odnośnie dokładności oryginalnej powierzchni. CIMCO Filter zapewnia lepsze wykończenie powierzchni przy jednoczesnym skróceniu czasu obróbki!
Formaty ISO, Heidenhain oraz CL-data
CIMCO Filter odczytuje kod NC w formacie ISO, Heidenhain oraz CL-data, taki jak w plikach APT wiodących dostawców rozwiązań CAD/CAM. Linie są konwertowane w linie oraz łuki w płaszczyznach XY, XZ oraz YZ (G17,G18 oraz G19 w kodzie ISO).

Strategie obróbcze

Zastosowane strategie obróbcze mają również znaczny wpływ na redukcję kodu; jeżeli nie ma żadnych ruchów w ramach jednej z trzech głównych płaszczyzn (G17, G18 and G19), redukcja kodu nie nastąpi. Przykładowym przypadkiem może być program zawierający równoledłe ścieżki zorienrowane pod kątem 30° względem osi X. Dokładność oraz przystosowanie do układu sterowania CNC Program umożliwia zadanie tolerancji, typu łuku, ilośći miejsc dziesiętnych oraz minimalnych i maksymalnych wartości promienia, aby zachować parametry wykorzystywane przez układ sterowania oraz zadaną dokładność.

Wydajność

CIMCO Filter zwiększa wydajność starszych układów sterowania oraz umożliwia pełne wykorzystanie łuków 3D oraz krzywych NURBS w nowszych układach sterowania.

Korzyści wykorzystania CIMCO Filter:

  • Krótszy czas obróbki.
  • Wysokiej jakości wykończenie powierzchni.
  • Niższa temperatura narzędzia.
  • Mniejsza objętość kodu NC.
  • Przynajmniej 50% mniejsza objętość pliku!

Jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytania