Frezowanie Mill Entry - 2.5D

Pełne powiązanie (asocjatywność) modelu geometrycznego i opracowanej technologii obróbki daje nowe, potężne możliwości wykorzystania wiedzy i doświadczenia technologa. Po utworzeniu danych CAD można je dowolnie modyfikować a tor narzędzia aktualizuje się automatycznie. „Inteligentna” obróbka NC Mastercam’a może być zachowana w bibliotece opracowanych technologii dając możliwość użycia jej w dowolny sposób w przyszłości. Wystarczy dla nowego modelu pobrać komplet operacji technologicznych z biblioteki i automatycznie dostosować je do nowych wymagań. Łatwo, szybko i efektywnie. Tak powinno się programować obróbkę NC.

Zalety Systemu

Logiczne modelowanie części

 • Łatwe tworzenie geometrii krawędziowej 2D i 3D oraz modeli powierzchniowych i bryłowych.
 • Obszerne narzędzia do analizy i edycji dające pewność dokładności modelu.
 • Powiązane (asocjatywne) wymiarowanie dostosowuje się do zmian modelu.
 • Dynamiczny obrót, przesunięcie i powiększenie w wielokrotnym widoku.
 • Auto kursor ułatwia wskazywanie punktów charakterystycznych konstrukcji.
 • Wymiana danych w formatach IGES, Parasolid® (Solid Works, Solid Edge), SAT (ACIS solids), AutoCAD® (DWG, DXF i Inventor) CADL, STL, VDA i ASCII w standardzie. Opcjonalnie: STEP, Catia, Pro-E® i innych.

Powiązanie geometrii i technologii (asocjatywność)

 • Pełne powiązanie modelu CAD i torów narzędzi umożliwia modyfikację danych geometrycznych lub parametrów obróbki i natychmiastową, dokładną adaptację torów narzędzi do aktualnych wymiarów modelu.
 • Zapis do wspólnej biblioteki operacji technologicznych umożliwia automatyzację przygotowania kolejnych obróbek. Przykładowo, raz przygotowując kilka różnych cyklów wiercenia można tę strategię wykorzystać ponownie w innym modelu zawierającym serię operacji wiercenia poprzez import operacji z biblioteki.

Kieszeniowanie i konturowanie

 • Obróbka kieszeniowaniem obejmująca techniki HSM, zig-zag, w jednym kierunku, po spirali (rzeczywistej, archimedesa i morficznej) z opcjonalnymi przejściami wykańczającymi.
 • Obróbka otwartych kieszeni bez potrzeby tworzenia pomocniczej geometrii.
 • Różne metody wejścia narzędzia w materiał (helikalna – definiowana w postaci łuków lub odcinków w kodzie NC, pochyła (ramp) i wgłębna).
 • Kompensacja zużycia narzędzia przy obróbce wykańczającej konturu i kieszeni umożliwia wykorzystanie tego parametru dla narzędzia bez potrzeby przygotowania nowej ścieżki narzędzia na obrabiarce.
 • Dynamiczne przesunięcie punktu startowego obróbki w dowolne miejsce na modelu za pomocą kliknięcia.
 • Automatyczne frezowanie rowków.
 • Możliwość wyboru różnych kątów pochylenia ścian dla konturów, ścian kieszeni, wysp kieszeni, także wysp o różnych wysokościach.
 • Wygodna kontrola strategii wykonania kieszeni umożliwia obróbkę stopniowo wielu kieszeni jednocześnie (podczas obróbki elementów cienkościennych) lub kompletną obróbkę pojedynczego obszaru zanim narzędzie przejdzie do obróbki następnego.
 • Planowanie górnej powierzchni przedmiotu lub wyspy.
 • Programowanie oddzielnych metod dojścia i odejścia narzędzia do i od obrabianego konturu podczas konturowania i kieszeniowania.
 • Łatwa obróbka konturów 2D i 3D typu parametrycznego i NURBS.

Elastyczne metody wiercenia

 • Automatyczna identyfikacja i programowanie operacji powiercania.
 • Automatyczne obliczanie głębokości pogłębienia przy wierceniu.
 • Optymalizacja kolejności wierceń otworów.
 • W połączeniu z modułem bryłowym (Solids), Mastercam automatycznie rozpoznaje i programuje obróbkę wierceniem na modelu bryłowym, także z operacjami nawiercania i gwintowania.

Pewna weryfikacja toru narzędzia

 • Podgląd obróbki przygotówki przy pomocy symulacji na modelach bryłowych. Podczas symulacji jest wyświetlane i testowane narzędzie wraz z uchwytem.
 • Symulacja programu za pomocą funkcji backplot wraz z oszacowaniem czasu obróbki. Dynamiczny podgląd wszystkich istotnych informacji o narzędziach i operacjach w każdym punkcie ścieżki narzędzia.
 • Szybka weryfikacja 2D toru narzędzia.

Praktyczne narzędzia do programowania NC

 • Wybór wielu obrabianych obszarów za pomocą pojedynczego wskazania.
 • Pełna kontrola nad dojściem (i odejściem) narzędzia do (i od) przedmiotu obrabianego.
 • Obróbka w różnych płaszczyznach pracy narzędzia.
 • Owijanie ścieżki narzędzia wokół średnicy przy zastąpieniu liniowej osi ruchu osią obrotową.
 • Zastosowanie „obszarów chronionych” ułatwia programowanie bezpiecznych ruchów narzędzia w skomplikowanym otoczeniu w różnych płaszczyznach pracy narzędzia.
 • Znacząca redukcja wielkości pliku NC poprzez zastosowanie filtru toru narzędzia.
 • Informacja o zdefiniowanym przez użytkownika narzędziu może być zachowana wraz z opisem części w celu ułatwienia jego odszukania w przyszłości.
 • Automatyczne, z możliwością dostosowania do potrzeb użytkownika tworzenie raportu o czasie (i innych parametrach) obróbki.
 • Wybór z biblioteki wielu postprocesorów lub możliwość dostosowania wybranego.

Łatwy do nauki i w użyciu

 • Logiczny interfejs użytkownika zapewnia szybkie uzyskanie zamierzonego efektu.
 • Modyfikowalne menu ikonowe umożliwia łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji.

Zaawansowane programowanie toczenia

 • Menadżer operacji Mastercam’a zapamiętuje wszystkie operacje obróbkowe w jednym miejscu. Operacje można szybko tworzyć, edytować i weryfikować tor narzędzia na modelu. Można także dowolnie kopiować parametry, tory narzędzi i definicje narzędzi z jednej operacji do drugiej.
 • Scalanie, przesuwanie, odwracanie, obrót, lustrzane odbicie, kopiowanie, usuwanie i wstawianie fragmentów operacji.
 • Kopiowanie, wklejanie i usuwanie operacji obróbkowych.
 • Modyfikowane przez użytkownika biblioteki narzędzi i materiałów obrabianych wspomagają automatyczne obliczanie wartości posuwów i prędkości obrotowych wrzecion.
 • Graficzny edytor ścieżki narzędzia umożliwia modyfikację punkt po punkcie toru narzędzia.

Zalety Systemu

Logiczne modelowanie części

 • Łatwe tworzenie geometrii krawędziowej 2D i 3D oraz modeli powierzchniowych i bryłowych.
 • Obszerne narzędzia do analizy i edycji dające pewność dokładności modelu.
 • Powiązane (asocjatywne) wymiarowanie dostosowuje się do zmian modelu.
 • Dynamiczny obrót, przesunięcie i powiększenie w wielokrotnym widoku.
 • Auto kursor ułatwia wskazywanie punktów charakterystycznych konstrukcji.
 • Wymiana danych w formatach IGES, Parasolid® (Solid Works, Solid Edge), SAT (ACIS solids), AutoCAD® (DWG, DXF i Inventor) CADL, STL, VDA i ASCII w standardzie. Opcjonalnie: STEP, Catia, Pro-E® i innych.

Kieszeniowanie i konturowanie

 • Pełne powiązanie modelu CAD i torów narzędzi umożliwia modyfikację danych geometrycznych lub parametrów obróbki i natychmiastową, dokładną adaptację torów narzędzi do aktualnych wymiarów modelu.
 • Zapis do wspólnej biblioteki operacji technologicznych umożliwia automatyzację przygotowania kolejnych obróbek. Przykładowo, raz przygotowując kilka różnych cyklów wiercenia można tę strategię wykorzystać ponownie w innym modelu zawierającym serię operacji wiercenia poprzez import operacji z biblioteki.

Elastyczne metody wiercenia

 • Automatyczna identyfikacja i programowanie operacji powiercania.
 • Automatyczne obliczanie głębokości pogłębienia przy wierceniu.
 • Optymalizacja kolejności wierceń otworów.
 • W połączeniu z modułem bryłowym (Solids), Mastercam automatycznie rozpoznaje i programuje obróbkę wierceniem na modelu bryłowym, także z operacjami nawiercania i gwintowania.

Pewna weryfikacja toru narzędzia

 • Podgląd obróbki przygotówki przy pomocy symulacji na modelach bryłowych. Podczas symulacji jest wyświetlane i testowane narzędzie wraz z uchwytem.
 • Symulacja programu za pomocą funkcji backplot wraz z oszacowaniem czasu obróbki. Dynamiczny podgląd wszystkich istotnych informacji o narzędziach i operacjach w każdym punkcie ścieżki narzędzia.
 • Szybka weryfikacja 2D toru narzędzia.

Praktyczne narzędzia do programowania NC

 • Wybór wielu obrabianych obszarów za pomocą pojedynczego wskazania.
 • Pełna kontrola nad dojściem (i odejściem) narzędzia do (i od) przedmiotu obrabianego.
 • Obróbka w różnych płaszczyznach pracy narzędzia.
 • Owijanie ścieżki narzędzia wokół średnicy przy zastąpieniu liniowej osi ruchu osią obrotową.
 • Zastosowanie „obszarów chronionych” ułatwia programowanie bezpiecznych ruchów narzędzia w skomplikowanym otoczeniu w różnych płaszczyznach pracy narzędzia.
 • Znacząca redukcja wielkości pliku NC poprzez zastosowanie filtru toru narzędzia.
 • Informacja o zdefiniowanym przez użytkownika narzędziu może być zachowana wraz z opisem części w celu ułatwienia jego odszukania w przyszłości.
 • Automatyczne, z możliwością dostosowania do potrzeb użytkownika tworzenie raportu o czasie (i innych parametrach) obróbki.
 • Wybór z biblioteki wielu postprocesorów lub możliwość dostosowania wybranego.

Powiązanie geometrii i technologii (asocjatywność)

 • Logiczny interfejs użytkownika zapewnia szybkie uzyskanie zamierzonego efektu.
 • Modyfikowalne menu ikonowe umożliwia łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji.

Łatwy do nauki i w użyciu

 • Menadżer operacji Mastercam’a zapamiętuje wszystkie operacje obróbkowe w jednym miejscu. Operacje można szybko tworzyć, edytować i weryfikować tor narzędzia na modelu. Można także dowolnie kopiować parametry, tory narzędzi i definicje narzędzi z jednej operacji do drugiej.
 • Scalanie, przesuwanie, odwracanie, obrót, lustrzane odbicie, kopiowanie, usuwanie i wstawianie fragmentów operacji.
 • Kopiowanie, wklejanie i usuwanie operacji obróbkowych.
 • Modyfikowane przez użytkownika biblioteki narzędzi i materiałów obrabianych wspomagają automatyczne obliczanie wartości posuwów i prędkości obrotowych wrzecion.
 • Graficzny edytor ścieżki narzędzia umożliwia modyfikację punkt po punkcie toru narzędzia.

Zaawansowane programowanie toczenia

 • Menadżer operacji Mastercam’a zapamiętuje wszystkie operacje obróbkowe w jednym miejscu. Operacje można szybko tworzyć, edytować i weryfikować tor narzędzia na modelu. Można także dowolnie kopiować parametry, tory narzędzi i definicje narzędzi z jednej operacji do drugiej.
 • Scalanie, przesuwanie, odwracanie, obrót, lustrzane odbicie, kopiowanie, usuwanie i wstawianie fragmentów operacji.
 • Kopiowanie, wklejanie i usuwanie operacji obróbkowych.
 • Modyfikowane przez użytkownika biblioteki narzędzi i materiałów obrabianych wspomagają automatyczne obliczanie wartości posuwów i prędkości obrotowych wrzecion.
 • Graficzny edytor ścieżki narzędzia umożliwia modyfikację punkt po punkcie toru narzędzia.

Jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytania