CIMCO MDM 7

Profesjonalny system zarządzania zapewniający organizację oraz dostępność dokumentacji produkcyjnej

Dlaczego ograniczamy się do przekazywania na produkcję wyłącznie programów obróbczych, skoro możemy dodatkowo dostarczyć arkusze ustawcze, listy narzędzi, dokumenty graficzne oraz inne dane wymagane dla wytworzenia produktu.

MDM został zaprojektowany jako rozszerzenie systemu NC-Base. Dodatek ten umożliwia nie tylko zarządzanie programami, ale również stworzenie hierarchicznej struktury obejmującej dane od głównego projektu aż do pojedynczych programów NC i powiązanej z nimi dokumentacji produkcyjnej.

Rozwiązanie takie znacznie przyspiesza pracę, ponieważ zarówno programista CNC jak i operator mają nieograniczony dostęp do wszystkich niezbędnych dokumentów i plików z poziomu jednej aplikacji.

Zarządzanie informacją

Osiąganie wysoko postawionych celów produkcyjnych oraz jakościowych w dzisiejszych czasach i przyszłości, wymaga możliwie najsprawniejszego dostępu do informacji.

MDM jest wyjątkowo efektywnym narzędziem umożliwiającym organizację i zarządzanie programami NC oraz powiązaną dokumentacją produkcyjną, działającym w środowisku szybkiej i wydajnej, relacyjnej bazy danych SQL. CIMCO MDM i NC-Base stanowią jednolity, zorientowany na produkcję system stworzony zarówno dla użytkowników zajmujących się programowaniem CNC jak i zarządzaniem produkcją.

Środowisko MDM i NC-Base umożliwia programistom oraz osbom zarządzającym produkcją tworzenie wirtualnych zasobów informacyjnych zawierających niezbędne dane dla operatorów, kontroli jakości oraz każdego innego pracownika mającego wpływ na wytworzenie wyrobu końcowego.

Dlaczego ograniczamy się do przekazywania na produkcję wyłącznie programów obróbczych, skoro możemy dodatkowo dostarczyć arkusze ustawcze, listy narzędzi, dokumenty graficzne oraz inne dane wymagane dla wytworzenia produktu. Wszystkie te informacje mogą być ogólnodostępne z poziomu klienta MDM zainstalowanego na dowolnym komputerze w sieci.

Zarządzanie dokumentacją produkcyjną

Powiązanie wszystkich typów danych produkcyjnych z programem NC minimalizuje ryzyko powstania błędów oraz braków. Z programem NC możemy powiązać dowolne pliki utworzone poza środowiskiem CIMCO Edit, np. listy narzędzi, arkusze ustawcze, dokumenty kontrolne, lub umożliwić ich automatyczne utworzenie na podstawie informacji zawartych w kodzie NC. System dodatkowo umożliwia uruchomienie zewnętrznej aplikacji w celu podglądu bądź edycji dowolnego typu pliku.

Zarządzanie uprawnieniami użytkownika

Określenie jaki użytkownik ma dostęp oraz możliwość edycji danych jest krytycznym elementem każdego systemu zarządzania informacją. CIMCO NC-Base osiaga to wykorzystując wysoce elastyczny mechanizm nadawania uprawnień użytkownikom lub grupom użytkowników, pozwalający administratorom systemu określić kto może mieć dostęp do podglądu, zmiany, akceptacji plików, itp.

Integracja w ramach kompletnego środowiska

CIMCO MDM jest w pełni zintegrowany z NC-Base oraz CIMCO DNC-Max. Flagowe rozwiązanie DNC firmy CIMCO umożliwia operatorom obsługę pobierania i zapisywania programów NC bezpośrednio z poziomu pulpitu układu sterowania maszyny.

Jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytania