Frezowanie - Mill 3D

Pełne powiązanie (asocjatywność) modelu geometrycznego i opracowanej technologii obróbki daje nowe, potężne możliwości wykorzystania wiedzy i doświadczenia technologa. Po utworzeniu danych CAD można je dowolnie modyfikować a tor narzędzia aktualizuje się automatycznie. „Inteligentna” obróbka NC Mastercam’a może być zachowana w bibliotece opracowanych technologii dając możliwość użycia jej w dowolny sposób w przyszłości. Wystarczy dla nowego modelu pobrać komplet operacji technologicznych z biblioteki i automatycznie dostosować je do nowych wymagań. Łatwo, szybko i efektywnie. Tak powinno się programować obróbkę NC.

Zalety Systemu

Zaawansowane modelowanie części

 • Łatwe tworzenie geometrii krawędziowej 2D i 3D, modeli powierzchniowych typu NURBS
  i parametrycznych oraz pełne modelowanie bryłowe.
 • Efektywne zaokrąglanie powierzchni ze stałym i zmiennym promieniem.
 • Usuwanie granic cięcia i wypełnianie wyciętych otworów w powierzchniach.
 • Automatyczne tworzenie linii podziału formy.
 • Powiązane (asocjatywne) wymiarowanie dostosowuje się do zmian modelu.
 • Obszerne narzędzia do edycji modeli CAD.
 • Auto kursor ułatwia wskazywanie punktów charakterystycznych konstrukcji.
 • Siatka definiowana przez użytkownika ułatwiająca szczegółowe konstruowanie.
  Określa aktualne położenie płaszczyzny konstrukcyjnej.
 • Pomiar minimalnego i maksymalnego promienia krzywizny powierzchni
  i obliczenie pola powierzchni dla pojedynczej i wielu powierzchni.
 • Analiza pojedynczych punktów, między punktami, kątów i całych obiektów.

Efektywna organizacja strategii obróbki

 • Menadżer operacji Mastercam’a zapamiętuje wszystkie operacje obróbkowe w jednym miejscu. Operacje można szybko tworzyć, edytować i weryfikować tor narzędzia na modelu. Można także dowolnie kopiować parametry, tory narzędzi i definicje narzędzi z jednej operacji do drugiej.
 • Scalanie, przesuwanie, odwracanie, obrót, lustrzane odbicie, kopiowanie, usuwanie i wstawianie fragmentów operacji.
 • Kopiowanie, wklejanie i usuwanie operacji obróbkowych.
 • Modyfikowane przez użytkownika biblioteki narzędzi i materiałów obrabianych wspomagają automatyczne obliczanie wartości posuwów i prędkości obrotowych wrzecion.
 • Graficzny edytor ścieżki narzędzia umożliwia modyfikację punkt po punkcie toru narzędzia.

Powiązanie geometrii i technologii (asocjatywność)

 • Pełne powiązanie modelu CAD i torów narzędzi umożliwia modyfikację danych geometrycznych
  lub parametrów obróbki i natychmiastową, dokładną adaptację torów narzędzi do aktualnych wymiarów modelu.
 • Zapis do wspólnej biblioteki operacji technologicznych umożliwia automatyzację przygotowania kolejnych obróbek. Przykładowo, raz przygotowując kilka różnych cyklów wiercenia można tę strategię wykorzystać ponownie w innym modelu zawierającym serię operacji wiercenia poprzez import operacji z biblioteki.

Kieszeniowanie, konturowanie i wiercenie

 • Szeroki zakres obróbek frezowaniem w 2 i 3 osiach od prostych po bardzo zaawansowane. Mastercam daje możliwości skrócenia przygotowania prawidłowych programów sterujących.
 • Obróbka kieszeniowaniem obejmująca techniki HSM, zig-zag, w jednym kierunku, po spirali (rzeczywistej, archimedesa i morficznej) z opcjonalnymi przejściami wykańczającymi.
 • Obróbka otwartych kieszeni bez potrzeby tworzenia pomocniczej geometrii.
 • Różne metody wejścia narzędzia w materiał (helikalna – definiowana w postaci łuków
  lub odcinków w kodzie NC, pochyła (ramp) i wgłębna).
 • Obróbka pozostałości dla kieszeni i konturów po użyciu narzędzia o większej średnicy (remachining).
 • Wybór wielu obrabianych obszarów za pomocą pojedynczego wskazania.
 • Dynamiczne przesunięcie punktu startowego obróbki wykańczającej kieszeni lub obróbki konturowaniem w dowolne miejsce na modelu za pomocą kliknięcia.
 • Automatyczne frezowanie rowków.
 • Możliwość wyboru różnych kątów pochylenia ścian dla konturów, ścian kieszeni, wysp kieszeni,
  także wysp o różnych wysokościach.
 • Wygodna kontrola strategii obróbki kieszeni umożliwia obróbkę stopniowo wielu kieszeni jednocześnie (podczas obróbki elementów cienkościennych) lub kompletną obróbkę pojedynczego obszaru zanim narzędzie przejdzie do obróbki następnego.
 • Planowanie górnej powierzchni przedmiotu lub wyspy.
 • Programowanie oddzielnych metod dojścia i odejścia narzędzia do i od obrabianego konturu podczas konturowania i kieszeniowania.
 • Wybór wielu przejść zgrubnych i wykańczających oraz wielu głębokości obróbki dla dowolnego konturu.
 • Łatwa obróbka konturów 2D i 3D typu parametrycznego i NURBS.
 • Automatyczna identyfikacja i programowanie operacji powiercania.
 • Automatyczne obliczanie głębokości pogłębienia przy wierceniu.
 • Optymalizacja kolejności wierceń otworów.
 • W połączeniu z modułem bryłowym (Solids), Mastercam automatycznie rozpoznaje i programuje obróbkę wierceniem na modelu bryłowym, także z operacjami powiercania.

Różnorodna obróbka zgrubna

 • Szybkie, efektywne i bardzo wydajne frezowanie uzyskiwane jest dzięki wielu technikom obróbki zgrubnej, jakie oferuje system Mastercam.
 • Obróbka zgrubna modeli złożonych z wielu powierzchni,
  brył lub będących kombinacją brył i powierzchni.
 • Obróbka zgrubna ze stałym krokiem w osi Z konturów i kieszeni.
 • Obróbka zgrubna równoległa lub promieniowa z pełną kontrolą zagłębiania narzędzia podczas jego ruchu w obu kierunkach osi Z
 • Obróbka wgłębna (frez wykonuje ruchy podobnie jak wiertło podczas wiercenia) umożliwia przesuw w płaszczyźnie XY zgodnie ze wzorem użytkownika.
 • Obróbka pozostałości (restmilling) identyfikuje i obrabia obszary, które powinny być obrobione zgrubnie narzędziem o mniejszej średnicy niż była zastosowana w poprzedzających operacjach.
 • Automatyczne planowanie i wykrywanie głębokości „krytycznych” zapewnia, że na płaskiej powierzchni leżącej między kolejnymi warstwami obrabianymi nie pozostanie większy naddatek od założonego.
 • Automatyczne wyznaczanie wszystkich punktów zagłębiania narzędzia umożliwiające wykonanie tam wstępnych otworów (aby narzędzie zagłębiało się w osi Z poza materiałem).

Wszechstronna obróbka wykańczająca

 • Mastercam dostarcza zestaw narzędzi do projektowania obróbki wykańczającej, który umożliwia wybór najlepszej metody dostosowanej do wymagań użytkownika.
 • Obróbka wykańczająca modeli złożonych z wielu powierzchni, brył lub będących
  kombinacją brył i powierzchni.
 • Obróbka wykańczająca równoległa dostarcza solidne rozwiązania dla szerokiej gamy projektów.
 • Rzutowanie obróbki 3D zapewnia wysokiej jakości tor ruchu narzędzia podążając za naturalną krzywizną wielu powierzchni lub brył.
 • Obróbka constantscallop pozostawia stałą wysokość nierówności na płaskich lub pochyłych powierzchniach.
 • Obróbka wykańczająca promieniowa tworzy tor narzędzia wychodzący z wybranego punktu,
  który jest idealny dla obróbki części obrotowych.
 • Obróbka „za kształtem” (flowline) pojedynczej lub wielu powierzchni uwzględnia naturalny kształt powierzchni przez co zapewnia większą gładkość po obróbce.
 • Obróbka ruled (prostokreślna) zawiera automatyczną synchronizację za pomocą elementu,
  węzła lub rozgałęzienia. Metodami obróbki są stały Z, zig-zag, kołowa, w jedną stronę lub obróbka bokiem narzędzia w 5 osiach.

Oczyszczanie pozostałości

 • Obróbka pozostałości tradycyjnymi metodami wymaga nakładu sił i czasu. Mastercam automatyzuje przygotowanie tej części procesu technologicznego identyfikując materiał konieczny jeszcze
  do usunięcia i pozwalając na uzyskanie gotowego produktu po obróbce NC.
 • Hybrydowa obróbka pozostałości zmienia (w jednej operacji) metodę obróbki wraz ze zmianą kąta nachylenia ścian modelu.
 • Obróbka pozostałości (restmilling) identyfikuje i obrabia obszary, które powinny być obrobione zgrubnie narzędziem o mniejszej średnicy niż była zastosowana w poprzedzających operacjach. Automatycznie wykrywa również głębokości „krytyczne” modelu.
 • Obróbka „ołówkowaniem” (Pencil) przemieszcza narzędzie o małej średnicy stycznie do powierzchni usuwając pozostałości materiału między nimi.
 • Obróbka Steep („stromizny”) i Shallow („płycizny”) przemieszcza narzędzie tylko w te obszary modelu, gdzie nachylenie ścian spełnia zadane warunki kątowe.

Pewna weryfikacja toru narzędzia

 • Podgląd obróbki przygotówki przy pomocy symulacji na modelach bryłowych.
  Podczas symulacji jest wyświetlane i testowane narzędzie wraz z uchwytem.
 • Symulacja programu za pomocą funkcji backplot wraz z oszacowanie czasu obróbki. Dynamiczny podgląd wszystkich istotnych informacji o narzędziach i operacjach w każdym punkcie ścieżki narzędzia.
 • Szybka weryfikacja 2D toru narzędzia.

Zalety Systemu

Zaawansowane modelowanie części

 • Łatwe tworzenie geometrii krawędziowej 2D i 3D, modeli powierzchniowych typu NURBS
  i parametrycznych oraz pełne modelowanie bryłowe.
 • Efektywne zaokrąglanie powierzchni ze stałym i zmiennym promieniem.
 • Usuwanie granic cięcia i wypełnianie wyciętych otworów w powierzchniach.
 • Automatyczne tworzenie linii podziału formy.
 • Powiązane (asocjatywne) wymiarowanie dostosowuje się do zmian modelu.
 • Obszerne narzędzia do edycji modeli CAD.
 • Auto kursor ułatwia wskazywanie punktów charakterystycznych konstrukcji.
 • Siatka definiowana przez użytkownika ułatwiająca szczegółowe konstruowanie.
  Określa aktualne położenie płaszczyzny konstrukcyjnej.
 • Pomiar minimalnego i maksymalnego promienia krzywizny powierzchni
  i obliczenie pola powierzchni dla pojedynczej i wielu powierzchni.
 • Analiza pojedynczych punktów, między punktami, kątów i całych obiektów.

Efektywna organizacja strategii obróbki

 • Menadżer operacji Mastercam’a zapamiętuje wszystkie operacje obróbkowe w jednym miejscu. Operacje można szybko tworzyć, edytować i weryfikować tor narzędzia na modelu. Można także dowolnie kopiować parametry, tory narzędzi i definicje narzędzi z jednej operacji do drugiej.
 • Scalanie, przesuwanie, odwracanie, obrót, lustrzane odbicie, kopiowanie, usuwanie i wstawianie fragmentów operacji.
 • Kopiowanie, wklejanie i usuwanie operacji obróbkowych.
 • Modyfikowane przez użytkownika biblioteki narzędzi i materiałów obrabianych wspomagają automatyczne obliczanie wartości posuwów i prędkości obrotowych wrzecion.
 • Graficzny edytor ścieżki narzędzia umożliwia modyfikację punkt po punkcie toru narzędzia.

Powiązanie geometrii i technologii (asocjatywność)

 • Pełne powiązanie modelu CAD i torów narzędzi umożliwia modyfikację danych geometrycznych
  lub parametrów obróbki i natychmiastową, dokładną adaptację torów narzędzi do aktualnych wymiarów modelu.
 • Zapis do wspólnej biblioteki operacji technologicznych umożliwia automatyzację przygotowania kolejnych obróbek. Przykładowo, raz przygotowując kilka różnych cyklów wiercenia można tę strategię wykorzystać ponownie w innym modelu zawierającym serię operacji wiercenia poprzez import operacji z biblioteki.

Kieszeniowanie, konturowanie i wiercenie

 • Szeroki zakres obróbek frezowaniem w 2 i 3 osiach od prostych po bardzo zaawansowane. Mastercam daje możliwości skrócenia przygotowania prawidłowych programów sterujących.
 • Obróbka kieszeniowaniem obejmująca techniki HSM, zig-zag, w jednym kierunku, po spirali (rzeczywistej, archimedesa i morficznej) z opcjonalnymi przejściami wykańczającymi.
 • Obróbka otwartych kieszeni bez potrzeby tworzenia pomocniczej geometrii.
 • Różne metody wejścia narzędzia w materiał (helikalna – definiowana w postaci łuków
  lub odcinków w kodzie NC, pochyła (ramp) i wgłębna).
 • Obróbka pozostałości dla kieszeni i konturów po użyciu narzędzia o większej średnicy (remachining).
 • Wybór wielu obrabianych obszarów za pomocą pojedynczego wskazania.
 • Dynamiczne przesunięcie punktu startowego obróbki wykańczającej kieszeni lub obróbki konturowaniem w dowolne miejsce na modelu za pomocą kliknięcia.
 • Automatyczne frezowanie rowków.
 • Możliwość wyboru różnych kątów pochylenia ścian dla konturów, ścian kieszeni, wysp kieszeni,
  także wysp o różnych wysokościach.
 • Wygodna kontrola strategii obróbki kieszeni umożliwia obróbkę stopniowo wielu kieszeni jednocześnie (podczas obróbki elementów cienkościennych) lub kompletną obróbkę pojedynczego obszaru zanim narzędzie przejdzie do obróbki następnego.
 • Planowanie górnej powierzchni przedmiotu lub wyspy.
 • Programowanie oddzielnych metod dojścia i odejścia narzędzia do i od obrabianego konturu podczas konturowania i kieszeniowania.
 • Wybór wielu przejść zgrubnych i wykańczających oraz wielu głębokości obróbki dla dowolnego konturu.
 • Łatwa obróbka konturów 2D i 3D typu parametrycznego i NURBS.
 • Automatyczna identyfikacja i programowanie operacji powiercania.
 • Automatyczne obliczanie głębokości pogłębienia przy wierceniu.
 • Optymalizacja kolejności wierceń otworów.
 • W połączeniu z modułem bryłowym (Solids), Mastercam automatycznie rozpoznaje i programuje obróbkę wierceniem na modelu bryłowym, także z operacjami powiercania.

Różnorodna obróbka zgrubna

 • Szybkie, efektywne i bardzo wydajne frezowanie uzyskiwane jest dzięki wielu technikom obróbki zgrubnej, jakie oferuje system Mastercam.
 • Obróbka zgrubna modeli złożonych z wielu powierzchni,
  brył lub będących kombinacją brył i powierzchni.
 • Obróbka zgrubna ze stałym krokiem w osi Z konturów i kieszeni.
 • Obróbka zgrubna równoległa lub promieniowa z pełną kontrolą zagłębiania narzędzia podczas jego ruchu w obu kierunkach osi Z
 • Obróbka wgłębna (frez wykonuje ruchy podobnie jak wiertło podczas wiercenia) umożliwia przesuw w płaszczyźnie XY zgodnie ze wzorem użytkownika.
 • Obróbka pozostałości (restmilling) identyfikuje i obrabia obszary, które powinny być obrobione zgrubnie narzędziem o mniejszej średnicy niż była zastosowana w poprzedzających operacjach.
 • Automatyczne planowanie i wykrywanie głębokości „krytycznych” zapewnia, że na płaskiej powierzchni leżącej między kolejnymi warstwami obrabianymi nie pozostanie większy naddatek od założonego.
 • Automatyczne wyznaczanie wszystkich punktów zagłębiania narzędzia umożliwiające wykonanie tam wstępnych otworów (aby narzędzie zagłębiało się w osi Z poza materiałem).

Wszechstronna obróbka wykańczająca

 • Mastercam dostarcza zestaw narzędzi do projektowania obróbki wykańczającej, który umożliwia wybór najlepszej metody dostosowanej do wymagań użytkownika.
 • Obróbka wykańczająca modeli złożonych z wielu powierzchni, brył lub będących
  kombinacją brył i powierzchni.
 • Obróbka wykańczająca równoległa dostarcza solidne rozwiązania dla szerokiej gamy projektów.
 • Rzutowanie obróbki 3D zapewnia wysokiej jakości tor ruchu narzędzia podążając za naturalną krzywizną wielu powierzchni lub brył.
 • Obróbka constantscallop pozostawia stałą wysokość nierówności na płaskich lub pochyłych powierzchniach.
 • Obróbka wykańczająca promieniowa tworzy tor narzędzia wychodzący z wybranego punktu,
  który jest idealny dla obróbki części obrotowych.
 • Obróbka „za kształtem” (flowline) pojedynczej lub wielu powierzchni uwzględnia naturalny kształt powierzchni przez co zapewnia większą gładkość po obróbce.
 • Obróbka ruled (prostokreślna) zawiera automatyczną synchronizację za pomocą elementu,
  węzła lub rozgałęzienia. Metodami obróbki są stały Z, zig-zag, kołowa, w jedną stronę lub obróbka bokiem narzędzia w 5 osiach.

Oczyszczanie pozostałości

 • Obróbka pozostałości tradycyjnymi metodami wymaga nakładu sił i czasu. Mastercam automatyzuje przygotowanie tej części procesu technologicznego identyfikując materiał konieczny jeszcze
  do usunięcia i pozwalając na uzyskanie gotowego produktu po obróbce NC.
 • Hybrydowa obróbka pozostałości zmienia (w jednej operacji) metodę obróbki wraz ze zmianą kąta nachylenia ścian modelu.
 • Obróbka pozostałości (restmilling) identyfikuje i obrabia obszary, które powinny być obrobione zgrubnie narzędziem o mniejszej średnicy niż była zastosowana w poprzedzających operacjach. Automatycznie wykrywa również głębokości „krytyczne” modelu.
 • Obróbka „ołówkowaniem” (Pencil) przemieszcza narzędzie o małej średnicy stycznie do powierzchni usuwając pozostałości materiału między nimi.
 • Obróbka Steep („stromizny”) i Shallow („płycizny”) przemieszcza narzędzie tylko w te obszary modelu, gdzie nachylenie ścian spełnia zadane warunki kątowe.

Pewna weryfikacja toru narzędzia

 • Podgląd obróbki przygotówki przy pomocy symulacji na modelach bryłowych.
  Podczas symulacji jest wyświetlane i testowane narzędzie wraz z uchwytem.
 • Symulacja programu za pomocą funkcji backplot wraz z oszacowanie czasu obróbki. Dynamiczny podgląd wszystkich istotnych informacji o narzędziach i operacjach w każdym punkcie ścieżki narzędzia.
 • Szybka weryfikacja 2D toru narzędzia.

Jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytania