Toczenie

Moduł toczenia w programie Mastercam jest dostosowany do potrzeb klientów poprzez dwa poziomy programu:
Mastercam Lathe Entry obejmuje obróbkę dla 2 osi (oś X i Z) oraz zawiera pełny moduł projektowania.
Mastercam Lathe umożliwia wszechstronną obróbkę toczeniem w 3 osiach w standardzie – dodatkowa oś C i zawiera wszystkie opcje modułu Lathe Entry.
W połączeniu z modułem Mill lub Mill 3D daje możliwość obróbki w osi Y.

Inwestycja w dowolny z poziomów jest bezpieczna, ponieważ gdy zajdzie potrzeba rozbudowania systemu, koszt operacji związany jest tylko z różnicą cen między poszczególnymi poziomami.

Pełne powiązanie (asocjatywność) modelu geometrycznego i opracowanej technologii obróbki daje nowe, potężne możliwości wykorzystania wiedzy i doświadczenia technologa. Po utworzeniu danych CAD można je dowolnie modyfikować a tor narzędzia aktualizuje się automatycznie. „Inteligentna” obróbka Mastercama może być zachowana w bibliotece opracowanych technologii dając możliwość użycia jej w dowolny sposób w przyszłości. Wystarczy dla nowego modelu pobrać komplet operacji technologicznych z biblioteki i automatycznie dostosować je do nowych wymagań. Łatwo, szybko i efektywnie. Tak powinno się programować obróbkę NC.

Zalety Systemu

Logiczne modelowanie części

 • Łatwe tworzenie geometrii krawędziowej 2D i 3D oraz modeli powierzchniowych i bryłowych.
 • Obszerne narzędzia do analizy i edycji dające pewność precyzji modelu. Auto kursor ułatwia wskazywanie punktów charakterystycznych konstrukcji.
 • Nowy, definiowany przez użytkownika system orientacji płaszczyzny Widoku, Konstrukcyjnej i Narzędzia (WCS) ułatwia pracę z modelem bez konieczności przemieszczania się w przestrzeni 3D.
 • Nowe nastawy są natychmiast uwzględniane w kodzie NC.
 • Wymiana danych w formatach IGES, Parasolid® (Solid Works, Solid Edge), SAT (ACIS solids), AutoCAD® (DWG, DXF™ i Inventor) CADL, STL, VDA i ASCII w standardzie. Opcjonalnie: NX, Catia i Pro-E®

Łatwość użycia

 • Pełne powiązanie modelu CAD i torów narzędzi umożliwia modyfikację danych geometrycznych
  lub parametrów obróbki i natychmiastową, dokładną adaptację torów narzędzi do aktualnych wymiarów modelu.
 • „Szybkie ścieżki” Mastercam’a umożliwiają programowanie obróbki za pomocą kilku kliknięć myszki.
 • Menadżer operacji Mastercam’a zapamiętuje wszystkie operacje obróbkowe w jednym miejscu. Operacje można szybko tworzyć, edytować i weryfikować tor narzędzia na modelu.
 • Zapis do wspólnej biblioteki operacji technologicznych umożliwia automatyzację przygotowania kolejnych obróbek. Przykładowo, raz przygotowując toczenie zgrubne i wykańczające można tę strategię wykorzystać ponownie w innym modelu poprzez import operacji z biblioteki i automatyczne dostosowanie ich do nowej geometrii.
 • Automatyczne wyświetlanie właściwych do obróbki narzędzi w oparciu o bazy danych.

Zaawansowane programowanie toczenia

 • Dynamiczne przesunięcie punktu startowego obróbki w dowolne miejsce na modelu za pomocą kliknięcia.
 • „Inteligentne” toczenie zgrubne wewnętrzne i zewnętrzne z uwzględnieniem rzeczywistych wymiarów przygotówki.
 • Optymalizowane planowanie z użyciem zgrubnych i wykańczających przejść.
 • Toczenie wykańczające konturu.
 • Automatyczne tworzenie przejścia wykańczającego tym samym narzędziem po obróbce zgrubnej.
 • Automatyczne załamywanie naroży podczas przejść wykańczających bez potrzeby modyfikacji modelu.
 • Ustawianie posuwu w zależności od oczekiwanej jakości powierzchni po obróbce wykańczającej.
 • Toczenie rowków pod dowolnym kątem z wieloma głębokościami i szerokościami rowkowania.
 • Toczenie rowków w punktach bez potrzeby tworzenia ich opisu geometrycznego.
 • Proste definiowanie dla rowków głębokości, szerokości, kątów pochylenia ścian, promienia naroży i fazy.
 • Pomijanie rowków i wgłębień podczas toczenia zgrubnego i wykańczającego bez potrzeby tworzenia dodatkowej geometrii.
 • Kompletne funkcje gwintowania z wielokrotnymi startami, obliczaniem średnic i tabelami gwintów.
 • Wytaczanie, wiercenie i obróbka z punktu do punktu.
 • Automatyczna kontrola podcięć od czoła i z tyłu narzędzia.
 • Analiza uchwytu, przedmiotu obrabianego, podtrzymki i konika.
 • Bezpośrednia obróbka modeli bryłowych (opcjonalnie).

Obróbka toczeniem i frezowanie w osi Y

 • Kompletne programowanie osi Y w połączeniu z Mastercam Mill.
 • Obróbka konturu na powierzchni czołowej i w poprzek materiału obrabianego.
 • Wiercenie na powierzchni czołowej i poprzecznie do osi obrotu z możliwością sortowania kolejności wykonywania otworów.
 • Automatyczne ustawianie planu narzędzia i planu konstrukcyjnego dla obróbki konturu i operacji wiercenia na powierzchni czołowej i poprzecznie do osi obrotu.
 • Obróbka konturów z użyciem osi C na podstawie geometrii 2D i 3D.

Obszerne biblioteki narzędzi i uchwytów

 • Bogate biblioteki narzędzi i uchwytów na bazie katalogów firm Sandvik, Kenametal®, Iscar i Valenite®.
 • Wartości posuwów i prędkości obrotowych są obliczane automatycznie w oparciu o modyfikowane przez użytkownika biblioteki materiałów i narzędzi.

Pewna weryfikacja toru narzędzia

 • Szybkie sprawdzanie toru narzędzia podczas jego tworzenia z możliwością podglądu przekroju obrabianej części.
 • Podgląd i możliwość zapisu modelu 3D obrabianej części w dowolnym momencie obróbki.
 • Analiza ruchu narzędzia krok po kroku z uwzględnieniem wszystkich istotnych parametrów
  w dowolnym punkcie ścieżki narzędzia.
 • Weryfikacja obróbki na modelu bryłowym.

Praktyczne narzędzia do pełnej kontroli tworzenia programu NC

 • Pełna kontrola nad dojściem (i odejściem) narzędzia do (i od) przedmiotu obrabianego.
 • Szybkie, ręczne przerzucanie części względem osi i modyfikacja przygotówki.
 • Używanie cyklów obróbkowych i podprogramów.
 • Znacząca redukcja wielkości pliku NC poprzez zastosowanie filtra toru narzędzia.
 • Informacja o zdefiniowanym przez użytkownika narzędziu może być zachowana wraz z opisem części
  w celu ułatwienia jego odszukania w przyszłości.
 • Automatyczne, z możliwością dostosowania do potrzeb użytkownika tworzenie raportu o czasie
  (i innych parametrach) obróbki.
 • Wybór z biblioteki wielu postprocesorów lub możliwość dostosowania wybranego.

Zalety Systemu

Logiczne modelowanie części

 • Łatwe tworzenie geometrii krawędziowej 2D i 3D oraz modeli powierzchniowych i bryłowych.
 • Obszerne narzędzia do analizy i edycji dające pewność precyzji modelu. Auto kursor ułatwia wskazywanie punktów charakterystycznych konstrukcji.
 • Nowy, definiowany przez użytkownika system orientacji płaszczyzny Widoku, Konstrukcyjnej i Narzędzia (WCS) ułatwia pracę z modelem bez konieczności przemieszczania się w przestrzeni 3D.
 • Nowe nastawy są natychmiast uwzględniane w kodzie NC.
 • Wymiana danych w formatach IGES, Parasolid® (Solid Works, Solid Edge), SAT (ACIS solids), AutoCAD® (DWG, DXF™ i Inventor) CADL, STL, VDA i ASCII w standardzie. Opcjonalnie: NX, Catia i Pro-E®

Łatwość użycia

 • Pełne powiązanie modelu CAD i torów narzędzi umożliwia modyfikację danych geometrycznych
  lub parametrów obróbki i natychmiastową, dokładną adaptację torów narzędzi do aktualnych wymiarów modelu.
 • „Szybkie ścieżki” Mastercam’a umożliwiają programowanie obróbki za pomocą kilku kliknięć myszki.
 • Menadżer operacji Mastercam’a zapamiętuje wszystkie operacje obróbkowe w jednym miejscu. Operacje można szybko tworzyć, edytować i weryfikować tor narzędzia na modelu.
 • Zapis do wspólnej biblioteki operacji technologicznych umożliwia automatyzację przygotowania kolejnych obróbek. Przykładowo, raz przygotowując toczenie zgrubne i wykańczające można tę strategię wykorzystać ponownie w innym modelu poprzez import operacji z biblioteki i automatyczne dostosowanie ich do nowej geometrii.
 • Automatyczne wyświetlanie właściwych do obróbki narzędzi w oparciu o bazy danych.

Zaawansowane programowanie toczenia

 • Dynamiczne przesunięcie punktu startowego obróbki w dowolne miejsce na modelu za pomocą kliknięcia.
 • „Inteligentne” toczenie zgrubne wewnętrzne i zewnętrzne z uwzględnieniem rzeczywistych wymiarów przygotówki.
 • Optymalizowane planowanie z użyciem zgrubnych i wykańczających przejść.
 • Toczenie wykańczające konturu.
 • Automatyczne tworzenie przejścia wykańczającego tym samym narzędziem po obróbce zgrubnej.
 • Automatyczne załamywanie naroży podczas przejść wykańczających bez potrzeby modyfikacji modelu.
 • Ustawianie posuwu w zależności od oczekiwanej jakości powierzchni po obróbce wykańczającej.
 • Toczenie rowków pod dowolnym kątem z wieloma głębokościami i szerokościami rowkowania.
 • Toczenie rowków w punktach bez potrzeby tworzenia ich opisu geometrycznego.
 • Proste definiowanie dla rowków głębokości, szerokości, kątów pochylenia ścian, promienia naroży i fazy.
 • Pomijanie rowków i wgłębień podczas toczenia zgrubnego i wykańczającego bez potrzeby tworzenia dodatkowej geometrii.
 • Kompletne funkcje gwintowania z wielokrotnymi startami, obliczaniem średnic i tabelami gwintów.
 • Wytaczanie, wiercenie i obróbka z punktu do punktu.
 • Automatyczna kontrola podcięć od czoła i z tyłu narzędzia.
 • Analiza uchwytu, przedmiotu obrabianego, podtrzymki i konika.
 • Bezpośrednia obróbka modeli bryłowych (opcjonalnie).

Obróbka toczeniem i frezowanie w osi Y

 • Kompletne programowanie osi Y w połączeniu z Mastercam Mill.
 • Obróbka konturu na powierzchni czołowej i w poprzek materiału obrabianego.
 • Wiercenie na powierzchni czołowej i poprzecznie do osi obrotu z możliwością sortowania kolejności wykonywania otworów.
 • Automatyczne ustawianie planu narzędzia i planu konstrukcyjnego dla obróbki konturu i operacji wiercenia na powierzchni czołowej i poprzecznie do osi obrotu.
 • Obróbka konturów z użyciem osi C na podstawie geometrii 2D i 3D.

Obszerne biblioteki narzędzi i uchwytów

 • Bogate biblioteki narzędzi i uchwytów na bazie katalogów firm Sandvik, Kenametal®, Iscar i Valenite®.
 • Wartości posuwów i prędkości obrotowych są obliczane automatycznie w oparciu o modyfikowane przez użytkownika biblioteki materiałów i narzędzi.

Pewna weryfikacja toru narzędzia

 • Szybkie sprawdzanie toru narzędzia podczas jego tworzenia z możliwością podglądu przekroju obrabianej części.
 • Podgląd i możliwość zapisu modelu 3D obrabianej części w dowolnym momencie obróbki.
 • Analiza ruchu narzędzia krok po kroku z uwzględnieniem wszystkich istotnych parametrów
  w dowolnym punkcie ścieżki narzędzia.
 • Weryfikacja obróbki na modelu bryłowym.

Praktyczne narzędzia do pełnej kontroli tworzenia programu NC

 • Pełna kontrola nad dojściem (i odejściem) narzędzia do (i od) przedmiotu obrabianego.
 • Szybkie, ręczne przerzucanie części względem osi i modyfikacja przygotówki.
 • Używanie cyklów obróbkowych i podprogramów.
 • Znacząca redukcja wielkości pliku NC poprzez zastosowanie filtra toru narzędzia.
 • Informacja o zdefiniowanym przez użytkownika narzędziu może być zachowana wraz z opisem części
  w celu ułatwienia jego odszukania w przyszłości.
 • Automatyczne, z możliwością dostosowania do potrzeb użytkownika tworzenie raportu o czasie
  (i innych parametrach) obróbki.
 • Wybór z biblioteki wielu postprocesorów lub możliwość dostosowania wybranego.

Jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytania