CIMCO MDC-Max 7

Profesjonalne rozwiązania dla gromadzenia danych produkcyjnych

CIMCO MDC-Max jest systemem gromadzenia danych produkcyjnych dostarczającym raporty i wykresy produktywności zakładowego parku maszynowego.
Na dzisiejszym złożonym i konkurencyjnym rynku, maksymalizacja efektywności zasobów produkcyjnych stała się niezbędną koniecznością. CIMCO MDC-Max dostarcza możliwości gromadzenia i analizy danych produkcyjnych tak, aby takie zadanie wykonać łatwiej, szacując na bieżąco współczynniki efektywności (OEE). Wszystkie dane są gromadzone bez konieczności użycia komputerów PC przy każdej maszynie, lecz za pośrednictwem sieci komputerowej (przewodowej lub bezprzewodowej sieci Ethernet) w centralnym repozytorium danych nawet w przypadku monitorowania wielu zakładów. System CIMCO MDC-Max 7 jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją najbardziej zaufanego na rynku oprogramowania do komumikacji CNC – CIMCO DNC-Max 7.

Zasada działania MDC-Max W typowej instalcji do układu sterowania maszyny podłączone jest specjalne urządzenie (MDC unit). Urządzenie to może pyć połączone
z przekaźnikami „Start cyklu” oraz „Licznik sztuk”. Za każdym razem, gdy zarejestrowany zostanie sygnał cyklu maszyny lub wykonanego detalu, oprogramowanie MDC-Max otrzyma odpowiedni komunikat. Z uwagi na różnorodność układów sterowania, rodzaj i ilość monitorowanych sygnałów zależy ściśle od wymagań klienta.
Komunikaty są rejestrowane przez system komputerowy w czasie rzeczywistym i mogą być natychmiast wykorzystane w formie graficznej.

CIMCO MDC-Max z wykorzystaniem bezprzewodowego połączenia z maszyną

Jeżeli maszyna ma przestój z jakiegokolwiek powodu, operator skanując odpowiedni kod kreskowy może powiadomić system MDC-Max o przyczynie zatrzymania. System kodów kreskowych może być dopasowany do konkretnych wymagań zakładu, natomiast typowe komunikaty zwykle są następujące:

  • Oczekiwanie na ustawiacza
  • Oczekiwanie na serwis
  • Oczekiwanie na przezbrojenie
  • Oczekiwanie na materiał
  • Oczekiwanie na …
  • jest wykonanie raportów podsumowujących jak dużo czasu produkcyjnego zostało utracone z powodu oczekiwania na przezbrojenie, itp.

Podstawowe gromadzenie danych

W większości zakładów produkcyjnych wystarczającymi informacjami są dane odnośnie tego, czy maszyna produkuje, czy ma przestój. W takim przypadku system gromadzenia danych wygeneruje raporty podsumowujące bilans pracy uwzględniający czas, w którym maszyna produkowała detale oraz czas w którym produkcji nie było. Zadaniem osób zarządzających jest ustalenie, jakie były przyczyny przestojów.

CIMCO MDC-Max 7

MDC-Max jest modułem odpowiedzialnym za gromadzenie wszystkich danych odnośnie cyklu obróbczego oraz ilości wyprodukowanych części.

CIMCO DNC-Max 7

DNC-Max kontroluje wysyłanie i odbieranie programów NC z różnych układów sterowania. Obsługa pobierania programu może być wykonywana z poziomu pulpitu maszyny, co eliminuje konieczność opuszczania przez operatora stanowiska pracy. Jakikolwiek program zmieniony przez operatora i wysłany z maszyny za pośrednictwem DNC-Max, może zostać automatycznie zapisany jako aktualna wersja lub przeniesiony do specjalnego obszaru, co daje kontrolę nad kolejnymi wersjami oraz umożliwia śledzenia zmian w programie.

CIMCO NC-Base 7

Dane gromadzone przez MDC-Max są natychmiast analizowane przez moduł NC-Base w celu tworzenia raportów i wykresów pokazujących co się dzieje z planami produkcyjnymi. NC-Base umożliwia ponadto gromadzenie dowolnej dokumentacji powiązanej z danym zleceniem. Mogą to być rysunki, zdjęcia uchwytów maszynowych, listy narzędzi, przewodniki technologiczne, programy obróbcze, itp. System taki umożliwia odnalezienie dokumentacji związanej z danym zleceniem w wyjątkowo krótkim czasie.

Jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytania