Licencja Wieczysta

Licencje wieczyste są podstawową formą licencjonowania programu Mastercam.
Licencja wieczysta umożliwia korzystanie z programu lub pakietu programów bez ograniczeń czasowych.
Licencja ta ma wyższy jednorazowy koszt początkowy ale nie wymaga corocznego odnawiania licencji.

Licencja Softwarowa

Od początku 2021 roku umożliwiamy jako opcję nową formę licencjonowania programu Mastercam: subskrypcje czasowe.
Subskrypcje czasowe są dostępne na okres: 1 roku, 2 lat lub 3 lat.
Dotyczą wszystkich modułów programu w najnowszej wersji handlowej.
Subskrypcja zawiera usługę maintenace.

Licencje czasowe są alternatywą licencji wieczystych.