Mastercam w Polsce
ZALCO wyłączny dystrybutor Mastercam w Polsce

Nowe strategie obróbki w Mastercam 2018


Obróbka powierzchni kształtowych 3D stanowi zwykle kompromis między jakością powierzchni a liczbą przejść narzędzia. Wysoka gładkość powierzchni obrobionej oznacza dużą liczbę przejść narzędzia podczas frezowania. Mastercam 2018 efektywnie wspiera nowe „owalne” narzędzia (np. EMUGE), posiadające segmenty zarysu o znacznym promieniu zaokrąglenia w stosunku do średnicy freza. Efektem jest radykalne skrócenie czasu obróbki!

MODELOWANIE
Zastosowanie narzędzi typu:
  • Barrel-Shape (frezy baryłkowe)
  • Oval form (frezy owalne)
  • Taper Form (frezy stożkowe)
  • Lens Shape (frezy soczewkowe)
W ogromnym stopniu skraca czas obróbki wykańczającej (kształtującej) wykorzystując znacznie większą średnicę efektywną frezowania (od 1.5 x dla frezów soczewkowych, do nawet 187 razy - dla nowych frezów stożkowych). Polepsza się również jakość powierzchni obrobionej, maleje chropowatość. Obróbka kształtowa frezem stożkowym o średnicy zaledwie D16 daje efekt zbliżony do użycia frezu o średnicy 3000mm (!) Rysunek poniżej przedstawia przykład porównania pracy freza o średnicy D10 kulistego (po lewej) i stożkowego (po prawej). Zmniejszenie liczby przejść narzędzia z prawej strony daje jednocześnie poprawę jakości powierzchni obrabianej. Takie podejście do technologii wymaga zastosowania systemu CAM, który skutecznie będzie kompensował dużą krzywiznę narzędzia. Mastercam 2018 robi to dla obróbek indeksowanych (3 + 2 osie) i ciągłych (5 osi). Przykład: Materiał: P20 Tool Steel/3Cr2Mo/1.2311 Maszyna: Hurco VMX30Ui Narzędzie: EMUGE Circle Segment Oval Form 3538L.10085A Parametry skrawania (EMUGE Circle Segment) 6695 RPM; 40ipm/1306mmpm (Vf); 690SFM/210mpm (Vc); .0015”/.038mm FPT (Fz); .008”/0.2mm (Ae); .075”/1.9mm (Ap); Parametry skrawania (EMUGE Hard Cut Ball Endmill) 8602 RPM; 93ipm/2441mmpm (Vf); 885SFM/270mpm CS (Vc); .0027”/.07mm FPT (Fz); .010”/.25mm (Ae); .010”/.25mm (Ap); Łączny czas obróbki frezem kulistym 15 minutes 29 seconds Łączny czas obróbki frezem owalnym (Circle Segment Oval Form) 4 minutes 26 seconds