Skip to main content

Kontrola osi narzędzia w 5-ciu osiach

Mastercam 2023 wprowadza nową strategię sterowania osią narzędzia zwaną pochyleniem względem powierzchni odniesienia, która stwarza niezliczone nowe możliwości programowania wieloosiowego.

Zobacz film o nowej funkcji.