Skip to main content

Mastercam 2024 zintegrował Sandvik Coromant CoroPlus® Tool Library

Użytkownicy programu Mastercam 2024 mogą pracować szybciej podczas importowania geometrii narzędzi oraz parametrów skrawania dzięki integracji dodatku Sandvik Coromant CoroPlus® Tool Library.

Integracja Biblioteki Narzędzi CoroPlus® pozwala klientom Mastercam zaoszczędzić znaczną ilość czasu na wyszukiwanie pożądanych narzędzi i tworzenie zespołów narzędzi 3D, które można przenieść bezpośrednio do Mastercam. Biblioteka narzędzi CoroPlus® rekomenduje narzędzia w oparciu o materiał, operację i typ narzędzia.
Wykorzystując modele 3D narzędzi i zalecane parametry skrawania, użytkownicy mogą zoptymalizować proces obróbki i osiągnąć lepsze wyniki.

Programiści Mastercam ściśle współpracowali z kierownictwem produktu Sandvik Coromant, aby umożliwić użytkownikom importowanie zespołów narzędzi 3D bezpośrednio do operacji ścieżki narzędzia Mastercam. Użytkownicy Mastercam czerpią korzyści z posiadania odpowiedniego oprzyrządowania dla danego materiału i rodzaju operacji obróbki, a także dokładnego modelu 3D, który może być wykorzystany do wizualizacji i sprawdzania kolizji w czasie rzeczywistym.