Skip to main content

Masz wpływ na wprowadzanie nowych funkcji w programie

Szanowni użytkownicy,

Wprowadziliśmy opcję myVoice w myMastercam, która umożliwia użytkownikom przesyłanie sugestii dotyczących nowych funkcji, które powinny zostać wprowadzone w programie Mastercam

Sugestie, które zostaną zatwierdzone, będą dostępne do głosowania przez społeczność Mastercam.
Funkcje, które zdobędą największą liczbę głosów, zostaną wprowadzone w kolejnej wersji Mastercam.

Czy Twoja sugestia będzie następną funkcją Mastercam?

Link bezpośredni do strony:   myVoice