Skip to main content

Mastercam posiada środowisko do tworzenia postprocesorów rozwijane od ponad 30 lat.

Postprocesor składa się już teraz nie z jednego modułu, ale z przynajmniej trzech:

  • Definicja maszyny
  • Definicja układu sterowania
  • Postprocesor

Układ taki powoduje, że tworzenie technologii w Mastercamie jest na bieżąco kojarzone z możliwościami obrabiarki. Program sygnalizuje przekroczenie parametrów pracy maszyny lub niemożność zastosowania zabiegu obróbkowego, jeśli kinematyka maszyny na to nie pozwala. Kolejną korzyścią jest łatwa zmiana maszyny CNC do realizacji opracowanego już procesu technologicznego. Mastercam sprawdzi zgodność opracowania z możliwościami bieżącej maszyny, a w przypadku nieprawidłowości – podpowie użytkownikowi, co należy zmienić. Mastercam posiada standardową, dostępną dla użytkownika bazę kilkudziesięciu postprocesorów. Postprocesory te można edytować i dostosować do własnych potrzeb, jednak nie jest to wymagane.

Firma Zalco posiada wyspecjalizowany dział przygotowania postprocesorów, który odpowiedzialny jest za dostarczanie klientom dedykowanych rozwiązań. Postprocesory dostarczane są bezpłatnie, lub na podstawie oferty cenowej. W naszej bazie wsparcia użytkowników Mastercama dostępne są tysiące postprocesorów. Każdy postprocesor jest sprawdzany przez klienta przed zakupem. Możliwe jest też testowanie kilku propozycji, ze względu na duże zindywidualizowanie konfiguracji obrabiarek CNC i zróżnicowane przyzwyczajenia użytkowników. Dostarczane są na życzenie czasowe wersje postprocesorów. Mamy sprawdzony tryb wdrażania postprocesorów i współpracy z klientem.

Nasze doświadczenia sięgają w tym zakresie kilkunastu lat i setek wdrożonych postprocesorów.

Join the discussion One Comment